Історія філософії та філософської думки : методичні рекомендації

Ескіз недоступний

Дата

2023

Автори

Галушко, Олександр Сергійович
Євдокимова, Тетяна Вячеславівна
Шарипін, Андрій Вікторович
Крицька, Наталія Андріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять програмний матеріал до вивчення дисципліни, список літератури, теми лекцій, практичних занять, ІРК, СРС, модульні контролі. Призначено для студентів будівельно-технологічного факультету.

Опис

Ключові слова

кафедра філософії, історія філософії

Бібліографічний опис

Історія філософії та філософської думки : методичні рекомендації для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія", які навчаються за освітньо-професійною програмою "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : О. С. Галушко, Т. В. Євдокимова, А. В. Шарипін, Н. А. Крицька. - Київ : КНУБА, 2023. - 32 с. - Бібліогр. : с. 28-31.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset