Використання інтеграла Дюамеля у коливань та динамічних навантажень пружних зв’язків механізмів підйому вантажу кранів при їх пуску аналізі вимушених

Ескіз

Дата

2017

Автори

Човнюк, Юрій
Діктерук, Михайло
Комоцька, Світлана

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Обгрунтована модель вимушених коливань пружних зв’язків (канатів) механізмів підйому вантажу кранів у період їх пуску, яка використовує інтеграл Дюамеля й дозволяє аналізувати динамічні навантаження у вказаних зв язках. Для проведення динамічного аналізу використані різні варіанти зовнішнього навантаження: імпульсне, миттєве, лінійно зростаюче у часі, негармонічне періодичне збудження та обчислені відповідні коефіцієнти динамічності.

Опис

Ключові слова

кафедра фізичного виховання та спорту, інтеграл Дюамеля, аналіз, вимушені коливання, динаміка, пружні зв’язки, канати, механізми, підйом, вантаж, крани, пуск

Бібліографічний опис

Човнюк Ю. В. Використання інтеграла Дюамеля у коливань та динамічних навантажень пружних зв’язків механізмів підйому вантажу кранів при їх пуску аналізі вимушених / Ю. В. Човнюк, М. Діктерук, С. Комоцька // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : наук.- техн.зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. К. Сукач - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 89 - С. 5-15.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset