Розробка двигуна для моделі ракети багаторазового використання

Анотація
Дана робота присвячена висвітленню результатів подальших досліджень у напрямку розробки двигуна на твердому екологічно чистому паливі для моделі ракети багаторазового використання.
Опис
Ключові слова
екологічно чисте паливо, моделі ракети багаторазового використання, двигуни, кафедра фізики
Бібліографічний опис
Корендович Д. Розробка двигуна для моделі ракети багаторазового використання / Д. Корендович, О. Комар, І. О. Азнаурян // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА, Київ, 16-18 листопада, 2010 року : тези доповідей : у 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. за вип. П. П. Лізунов. - Київ : КНУБА, 2010. – Ч.1. - С. 105-106.
Зібрання