Механічне обладнання хімічних підприємств : конспект лекцій : у 3 ч. Ч.1

Ескіз

Дата

2023

Автори

Назаренко, Іван Іванович
Клименко, Микола Олександрович
Дьяченко, Олександр Сергійович
Міщук, Євген Олександрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наведено види робочих середовищ, з якими працює механічне обладнання, і їх властивості. Містить класифікацію і конструкції обладнання для подрібнення, розглянуто процес подрібнення й параметри, за якими він характеризується, приведені принципи розрахунку технологічних параметрів і вибору обладнання для подрібнення. Призначено для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія».

Опис

Ключові слова

підприємста хімічні, обладнання, обладнання механічне, кафедра машин і обладнання технологічних процесів

Бібліографічний опис

Механічне обладнання хімічних підприємств : конспект лекцій : для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» денної форми навчання : у 3 ч. Ч.1 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : І. І. Назаренко, М. О. Клименко, О. С. Дьяченко, Є. О. Міщук. - Київ : КНУБА, 2023. - 63 с. - Бібліогр.: с. 62 - 63.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset