Механічне обладнання хімічних підприємств : конспект лекцій : у 3 ч. Ч.1

Ескіз недоступний
Дата
2023
Автори
Назаренко, Іван Іванович
Міщук, Євген Олександрович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведено види робочих середовищ, з якими працює механічне обладнання, і їх властивості. Містить класифікацію і конструкції обладнання для подрібнення, розглянуто процес подрібнення й параметри, за якими він характеризується, приведені принципи розрахунку технологічних параметрів і вибору обладнання для подрібнення. Призначено для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія».
Опис
Ключові слова
підприємста хімічні, обладнання, обладнання механічне, кафедра машин і обладнання технологічних процесів
Бібліографічний опис
Механічне обладнання хімічних підприємств : конспект лекцій : для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» денної форми навчання : у 3 ч. Ч.1 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : І. І. Назаренко, М. О. Клименко, О. С. Дьяченко, Є. О. Міщук. - Київ : КНУБА, 2023. - 63 с. - Бібліогр.: с. 62 - 63.