Фактори, що спонукають до створення забудови з експлуатованим покриттям

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Бакун, К. С.
Плешкановська, А. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведено перелік факторів, що впливають на формування забудови із застосуванням експлуатованого покриття. На основі проведеного аналізу забудови території адміністративних районів міста Києва обґрунтовано наявний територіальний ресурс для влаштування експлуатованих покриттів з певною функцією. Наведено критерії прийняття рішення, щодо необхідності влаштування експлуатованого покриття.
Опис
Ключові слова
кафедра землеустрою і кадастру, експлуатоване покриття, територіальний ресурс, «зелені стандарти", ефективності використання території, багатофункціональне використання території, комфортність забудови, енергоефективності забудови
Бібліографічний опис
Бакун К.С. Фактори, що спонукають до створення забудови з експлуатованим покриттям / К. С. Бакун, А. М. Плешкановська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб./ Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 50. - С. 133 - 140. - Бібліогр. :6 назв.
Зібрання