Принципи розташування сакральних споруд в системі міста

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
досліджено композиційні, функціональні та канонічні принципи розташування сакральних споруд та їх значення для формування образу міста
Опис
Ключові слова
сакральна споруда, храм, простір міста, композиція, функція, орієнтація, канони
Бібліографічний опис
Кознарська Г. Є. Принципи розташування сакральних споруд в системі міста / Г. Є. Кознарська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 34. - С. 222-228. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання