Методика дослідження архітектурних стилів минулого (на прикладі стилю модерн)

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
у статті проаналізовано найбільш поширені методи дослідження архітектурних стилів минулого, розглянуто відмінності між результатами застосування цих методів і запропонованого методу системноструктурного аналізу
Опис
Ключові слова
каф. основ архітектури і арх. проектування, системно-структурний аналіз, інформаційна модель фасаду
Бібліографічний опис
Івашко Ю. В. Методика дослідження архітектурних стилів минулого (на прикладі стилю модерн) / Ю. В. Івашко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 29. - С. 77-85. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання