Застосування методик прогнозування пружних характеристик композитного матеріалу в скінченноелементній моделі оболонки неоднорідної структури

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Баженов, В. А.
Кривенко, О. П.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто методику врахування у скінченноелементній моделі оболонки неоднорідної структури мікромеханічних параметрів складових композитного матеріалу, що армований односпрямованими волокнами. Визначення ефективних характеристик матеріалу реалізується за структурними параметрами його компонентів на основі відомих методик прогнозування пружних сталих для даної моделі композитного матеріалу. Наведено результати чисельних досліджень багатошарової композитної панелі з використанням різних мікромеханічних методик.
Опис
Ключові слова
тонка пружна оболонка, багатошаровий скінченний елемент, композитний матеріал, мікромеханічні параметри, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Баженов В. А. Застосування методик прогнозування пружних характеристик композитного матеріалу в скінченноелементній моделі оболонки неоднорідної структури / В. А. Баженов, О. П. Кривенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 98. – С. 3-15. - Бібліогр. : 24 назви.
Зібрання