Перспективи використання поверхнево-активних речовин в технології підготовки води для систем централізованого теплопостачання

Анотація
Розглянуто перспективи використання поверхнево-активних речовин в технології підготовки води. Метод очистки теплообмінних поверхонь від накипних відкладень і продуктів корозії при використанні поверхнево-активних речовин. Приведені висновки використання ПАР для промивання котлів
Опис
Ключові слова
накипні відкладення, ПАР, модифікації води, приготування води, корозія, кафедра теплотехніки
Бібліографічний опис
Перспективи використання поверхнево-активних речовин в технології підготовки води для систем централізованого теплопостачання / П. М. Гламаздін, К. О. Габа, Є. П. Давиденко, В. С. Вітковський // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 9. - С. 53 - 57. - Бібліогр. : 23 назви.
Зібрання