Вплив змін клімату на якість атмосферного повітря урбоценозів

Ескіз

Дата

2019

Автори

Волошкіна, О.С.
Трофімович, В.В.
Кравченко, М.В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Слід відзначити чисельні дослідження стосовно моделювання та моніторингу впливу викидів мегаполісів на якість повітря та на клімат у регіональному і глобальному масштабі. Але при визначенні обсягів викидів парнікових газів того чи іншого конкретного міста треба враховувати вклад основних джерел (як стаціонарних, так і пересувних) на якість атмосферного повітря з врахуванням вторинних фотохімічних перетворень. Що стосується ряду великих міст України, то крім промислових викидів, потужний вклад в забруднення атмосферного повітря надає будівельна галузь та автотранспортні засоби.

Опис

Ключові слова

кафедра охорони праці та навколишнього середовища, клімат, атмосферне повітря, урбоценоз

Бібліографічний опис

Волошкіна О. С. Вплив змін клімату на якість атмосферного повітря урбоценозів / О. С. Волошкіна, В. В. Трофімович, М. В. Кравченко // Зелене будівництво : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 12-13 листопада 2019 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2019. – С. 121-122. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset