Проєктування малої архітектурної форми. Паркова тераса з навісом: Методичні вказівки до курсового архітектурного проєктування та виконання атестаційної роботи

Ескіз

Дата

2024

Автори

Галак, Катерина Тимофіївна
Грінченко, Тетяна Іванівна
Яновицький, Євген Леонідович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто особливості проєктування малих архітектурних форм та об’єктів ландшафтної архітектури та надання основних методичних рекомендацій для учбового проектування паркової тераси з навісом, як елементу ландшафтного дизайну на основі основних знань та навичок з архітектурної композиції. Виявлені основні архітектурно-планувальні параметри та вимоги при проектуванні благоустрою території та ландшафтного дизайну.

Опис

В авторській редакції

Ключові слова

кафедра архітектури проектування цивільних будівель і споруд, тераса паркова з навісом, паркові тераси, ландшафт

Бібліографічний опис

Проєктування малої архітектурної форми. Паркова тераса з навісом : Методичні вказівки до курсового архітектурного проєктування та виконання атестаційної роботи : для студентів спеціальності 191 "Архітектура та містобудування" першого (бакалаврського) рівня / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі К. Т. Галак, Т. І. Грінченко, Є. Л. Яновицький. - Київ : КНУБА, 2023. - 25 с. : іл. - Бібліогр. : с. 19 - 20.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced