Метод оціночно-балансуючих сигнатур у прийнятті містобудівних програм сталого розвитку

Ескіз

Дата

2017

Автори

Устінова, І. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Викладено результати дослідження фундаментальних засад сталого розвитку еколого-містобудівних систем та основні засади методу оціночно-балансуючих сигнатур.

Опис

Ключові слова

кафедра містобудування, еколого-містобудівні системи, сталий розвиток, екологічна рівновага, саморегуляція, оціночно-балансуючі сигнатури

Бібліографічний опис

Устінова І. І. Метод оціночно-балансуючих сигнатур у прийнятті містобудівних програм сталого розвитку / І. І. Устінова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 47. - С. 413 - 419. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced