Метод оціночно-балансуючих сигнатур у прийнятті містобудівних програм сталого розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Устінова, І. І.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Викладено результати дослідження фундаментальних засад сталого розвитку еколого-містобудівних систем та основні засади методу оціночно-балансуючих сигнатур.
Опис
Ключові слова
кафедра містобудування, еколого-містобудівні системи, сталий розвиток, екологічна рівновага, саморегуляція, оціночно-балансуючі сигнатури
Бібліографічний опис
Устінова І. І. Метод оціночно-балансуючих сигнатур у прийнятті містобудівних програм сталого розвитку / І. І. Устінова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 47. - С. 413 - 419. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання