Порівняння вимог до місцевої стійкості полиць і стінок двотаврових перерізів балок при згині за ДБН В.2.6-198-2014 І ЄВРОКОДОМ 3 (ДСТУ-Н Б ЕN 1993-1-1:2010)

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проведено порівняння теоретичних досліджень критичних напружень при втраті стійкості полиць двотаврових балок з вимогами нормативних документів ДБН В.2.6-198-2014 І ЄВРОКОДОМ 3 (ДСТУ-Н Б EN 1993-1- 1:2010). Показано, що вимоги за ДСТУ приводять до більшого защемлення стінки балки в полдиці.Збільшення звісу полиці зменшує защемлення тсінки в полиці. Також показано, в нормативних вимогах введено певні запаси за місцевою стійкістю, які враховують початкові недосконалості. Покащзано взаємозв’язок між теоретичними дослідженнями критичних напружень з вимогами нормативних документів ДБН і ДСТУ. Доказано, що фактично прийнята розрахункова схема звісу полиць двотаврів є шарнірно-оперта пластина із однією вільною крайкою. Також звернута увага, що нормативні вимоги пояснюють місцеву стійкість довгих пластин.
Опис
Ключові слова
кафедра металевих і дерев'яних конструкцій, місцева стійкість, пружні сталеві елементи, умовна гнучкість, коефіцієнт стійкості, початковий вигин, початкові недосконалості
Бібліографічний опис
Порівняння вимог до місцевої стійкості полиць і стінок двотаврових перерізів балок при згині за ДБН В.2.6-198-2014 І ЄВРОКОДОМ 3 (ДСТУ-Н Б ЕN 1993-1-1:2010) / С. І. Білик, Л. І. Лавриненко, В. В. Нужний [ та ін. ] // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 62. - Ч. 1. - С. 66-76. - Бібліогр. : 38 назв.
Зібрання