Історико-містобудівні передумови формування архітектурно-планувальної структури міста Чернівці кінця XVIII – початку XX ст.

Ескіз

Дата

2019

Автори

Довганюк, А. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглядаються передумови формування архітектурнопросторового середовища міста Чернівці які вплинули на містобудівний розвиток наприкінці XVII – початку XX століть. Описується забудова Чернівців на час входження Буковини до складу Австрії, королівської Румунії, Розглядається формування архітектурно-просторового середовища на рівні окремих кварталів, напрямки територіального розвитку кварталів, відповідно до містобудівної документації розробленої в різні часові проміжки – під австрійською та румунською панівною владою. Розглядаються правила забудови Австрійського, Румунського періодів

Опис

Ключові слова

історичне ядро, планувальна структура, міський центр, парцела, міський каркас, правова база забудови, містобудівна структура міста, міський статут, будівельний статут, будівельна лінія, експропріація, историческое ядро, планировочная структура, городской центр, парцелла, строительный устав, правовая база застройки, градостроительная структура города, строительный устав, правовая база застройки, строительная линия, экспроприация, historical core, planning structure, urban center, parcel, urban framework, urban charter, construction charter, construction line, expropriation, кафедра міського будівництва

Бібліографічний опис

Довганюк А. І. Історико-містобудівні передумови формування архітектурно-планувальної структури міста Чернівці кінця XVIII – початку XX ст. / А. І. Довганюк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 54. - С. 198 - 211. - Бібліогр. : 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset