Автоматизовані системи управління інженерними мережами

Ескіз недоступний
Дата
2002
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУТП) в інженерних мережах - це ерготичні (людино-машинні) системи управління, які призначені для збору, зберігання та обробки інформації про об'єкти управління з використанням сучасних засобів електронної обчислювальної техніки та економіко-математичних методів з метою визначення оптимальних (найкращих у визначених умовах) керуючих впливів на об'єкт управління (ОУ).
Опис
Ключові слова
мережі інженерні, системи управління, автоматизовані системи управління, ерготичні системи управління, процес потокорозподілу
Бібліографічний опис
Григоровський Є. П. Автоматизовані системи управління інженерними мережами / Є. П. Григоровський, І. В. Вознюк // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2002. - № 11. - С. 80-84. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання