Автоматизовані системи управління інженерними мережами

Ескіз

Дата

2002

Автори

Григоровський, Є. П.
Вознюк, І. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУТП) в інженерних мережах - це ерготичні (людино-машинні) системи управління, які призначені для збору, зберігання та обробки інформації про об'єкти управління з використанням сучасних засобів електронної обчислювальної техніки та економіко-математичних методів з метою визначення оптимальних (найкращих у визначених умовах) керуючих впливів на об'єкт управління (ОУ).

Опис

Ключові слова

мережі інженерні, системи управління, автоматизовані системи управління, ерготичні системи управління, процес потокорозподілу

Бібліографічний опис

Григоровський Є. П. Автоматизовані системи управління інженерними мережами / Є. П. Григоровський, І. В. Вознюк // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2002. - № 11. - С. 80-84. - Бібліогр. : 2 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset