Вип. 11

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/304

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 22
 • Документ
  Моделирование и алгоритмизация оптимизационных задач в системе водоснабжения в условиях АСУ ТП.
  (КНУБА, 2002) Сакалла Имад Алдин Акрам
  Расширение класса решаемых задач в области расчета многоконтурных сетевых систем намного увеличивает объем вычислительных и проектно-конструкторских работ. Например, с целью оптимизации параметров сложных трубопроводных сетей и их сооружений расчеты во многих случаях приходиться неоднократно повторять для различных вариантов и модификаций проектируемых систем.
 • Документ
  Дослідження алгоритмів управління дозаторами дискретної дії з метою зменшення похибки дозування
  (КНУБА, 2002) Цилюрик, Л. І.; Шороп, І. Є.; Сторожилова, Г. І.
  Приготування технологічної суміші являється основою виробництва продукції у багатьох галузях господарства. Особливо велике значення мають технологічні суміші у будівельному виробництві. Важкий і легкий бетони, асфальт, різні типи розчинів, технологічна маса для виробництва лінолеуму, – ось далеко не повний список технологічних сумішей, що використовуються у будівництві. Оскільки якість технологічної суміші значно залежить від точності дозування компонентів на Україні і особливо за кордоном питанню підвищенню точності приділяється велика увага. У даній роботі розглядається один із перспективних напрямків зменшення похибки дозування дозатора дискретної дії шляхом удосконалення алгоритмів управління вбудованої мікропроцесорної системи.
 • Документ
  Автоматизовані системи управління інженерними мережами
  (КНУБА, 2002) Григоровський, Є. П.; Вознюк, І. В.
  Автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУТП) в інженерних мережах - це ерготичні (людино-машинні) системи управління, які призначені для збору, зберігання та обробки інформації про об'єкти управління з використанням сучасних засобів електронної обчислювальної техніки та економіко-математичних методів з метою визначення оптимальних (найкращих у визначених умовах) керуючих впливів на об'єкт управління (ОУ).
 • Документ
  Вплив корозії на тривалість роботи водопровідних мереж на прикладі м. Києва
  (КНУБА, 2002) Прокопчук, І. Т.; Свинар, В. С.
  Водопровідні мережі міста Києва мають довжину понад 3700 кілометрів. Більша частина (близько 67%) з цієї довжини мереж замортизовано. За 2000 рік ВАТ АК "Київводоканал" було виконано 15485 заявок на ремонтні роботи, з яких 7515 (49%) пов’язані з аварійними ситуаціями - ліквідація витоків води. Із загальної кількості витоків води із водопровідних мереж (7515) 2614 пов’язано з розриттям трубопроводів, які за характером пошкоджень поділяються на : 1- корозійні пошкодження - 1676 (64%); 2- розриви трубопроводів - 519 (20%); 3- розладнання стикових з‘єднань – 419 (16%).
 • Документ
  Концептуальне рівняння матеріального балансу з урахуванням віку біоценозу
  (КНУБА, 2002) Таварткіладзе, І. М.; Федорець, М. .В.
  На початку сторіччя прикріплений біоценоз вважався єдиним робочим механізмом, тому кінетика процесу розглядалася як "чорний ящик". У 40-і роки з появою теорії завислого біоценозу кінетика процесу, яка являла собою відому ферментативну реакцію, математично описувалася рівнянням Міхаеліса и Ментен. Потім рівняння ферментативної реакції було удосконалено для конкретної задачі (очищення стічних вод) Моно, для чого в рівняння була введена концентрація завислого біоценозу (активного мулу). Але рівняння Моно враховує тільки окислювальний процес, при цьому до уваги не приймається швидкість сорбційного переносу (доставка субстрату). Порівняно з активним мулом, прикріплений біоценоз розглядався як такий, що має низьку окислювальну здатність.
 • Документ
  Прогнозні моделі надійності елементів гідроприводу будівельних машин
  (КНУБА, 2002) Лесько, Віталій Іванович
  Реалізація стратегії ТО і Р за технічним станом у сфері експлуатації будівельних машин практично неможлива без відповідного інформаційного забезпечення, без ефективних методів прогнозування та прогнозних моделей надійності. Найбільш актуальним залишається питання розробки ефективних математичних моделей прогнозування показників безвідмовності та довговічності сучасних гідроприводів БДМ з використання діагностичної інформації про технічний стан їх елементів.
 • Документ
  Вибір та ефективне використання будівельної техніки
  (КНУБА, 2002) Сердюк, В. І.
  Вибір та ефективне використання будівельної техніки є нагальною проблемою при будівництві різних об’єктів. Цілком очевидно, що в основі вибору є характеристика того чи іншого об’єкту будівництва. Серед широкої гами будівництва можливо виділити такі основні групи будівельної продукції: – житлові будинки; – об’єкти та споруди промисловості; – об’єкти культурно-побутового призначення; – об’єкти та споруди сільського господарства; – водогосподарські об’єкти; – об’єкти хімічного та нафтохімічного призначення; – об’єкти спеціального призначення (мости, дамби, атомні станції і т.п.).
 • Документ
  Влияние продолжительности эксплуатации режущих ножей зтм на рабочий процесс
  (КНУБА, 2002) Сурашов, Н. Т.
  В настоящее время большинство аналитических зависимостей, описывающих различные особенности работы тех или иных строительных машин, в частности, имеющих ковшовые рабочие органы, выведены для таких случаев, когда состояние машины, фактически зависящее от срока службы, принимается неизменным и соответствующим начальной стадии эксплуатации. В действительности же такое допущение не вполне корректно, так как за время работы машины большинство параметров (характеристик) существенно изменяют свои значения.
 • Документ
  Синтез параметров фрезерного траншеекопателя, минимизирующих неравномерность нагружения привода рабочего органа ( Постановка задачи. Методика решения )
  (КНУБА, 2002) Зухба, А. Г.
  Из теории и практики машин для земляных робот известно, что для фрезерного траншеекопателя, работающего в установившемся основном режиме управления (т.е. при постоянно настроенных оператором заглублении рабочего органа (РО), частоте его вращения, скорости перемещения ходовой базы), колебания реактивных сопротивлений на его РО однозначно трактуется как негативное явление. на его РО однозначно трактуется как негативное явление, следствием чего являются: - неравномерность нагружения п
 • Документ
  Використання явища резонансу при розробці грунту в гідравлічних динамічних приводах
  (КНУБА, 2002) Пелевін, Леонід Євгенович; Фомін, Анатолій Вікторович; Рашківський, Володимир Павлович
  Суттєва особливість процесу різання ґрунтів полягає в коливаннях опору різання. Навіть при незмінних розмірах зрізу та кута різання опір різанню змінюється відповідно характеру утворення стружки. Також особливістю різання ґрунтів є варіація сил опору. Навіть при однакових положеннях ножа в відповідні моменти процесу сили опору різанню виявляються неоднаковими і коливаються навколо деякої середньої величини. Варіація опорів виникає внаслідок непостійності міцнісних властивостей ґрунтів. В зв’язку зі значною величиною варіації її необхідно враховувати в розрахунках навантажень на машини з використанням відповідних методів теорії ймовірностей.