Формоутворення архітектури будівель рекреаційних гірськолижних комплексів на прикладі світового досвіду

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті представлені головні фактори, які впливають на формоутворення архітектури рекреаційних гірськолижних комплексів та приклади їх доцільного взаємозв‘язку зі спорудами. Визначається склад, значення та роль комплексів. Загалом вся інфраструктура гірськолижного комплексу ділиться на такі основні групи: медичні пункти; готелі; пункти прокату; вулично-дорожня мережа; підйомники; траси; стоянки; магазини; інші допоміжні споруди.
Опис
Ключові слова
рекреаційний гірськолижний комплекс, фактори впливу, принципи, інфраструктура, формування, функціонування, recreation ski complex, factors of influence, principles, infrastructure, formation, functioning, рекреационный горнолыжный комплекс, факторы влияния, принципы, инфраструктура, формирование, функционирование, кафедра теорії архітектури
Бібліографічний опис
Васильковська М. О. Формоутворення архітектури будівель рекреаційних гірськолижних комплексів на прикладі світового досвіду / М. О. Васильковська, А. Й. Пекер // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 52. - С. 286 - 291. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання