Підготовка екобезпечної питної води на основі використання полімерних мембран, створених методом пошарової полімеризації

Ескіз недоступний
Дата
2021
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА : ІТТА
Анотація
Встановлено, що комерційні взірці декількох фірм відрізнялися за молекулярною масою, що вплинуло на властивості їх розбавлених і концентрованих розчинів, а за цим – і на властивості мембрани. Обгрунтовано стадії створення мембранних матеріалів. Представлені дані експериментів по випробуванню властивостей мікро- та ультрафільтраційних мембран, створених на основі полісульфону. Представлені дані експериментів по випробуванню властивостей зворотноосмотичних мембран різних виробників, створених на основі поліаміду.
Опис
Ключові слова
кафедра охорони праці та навколишнього середовища, зворотний осмос, поліамід, полісульфон, технологія створення мембран, метод полімеризації
Бібліографічний опис
Кравченко М. В. Підготовка екобезпечної питної води на основі використання полімерних мембран, створених методом пошарової полімеризації / М. В. Кравченко, І. М. Андрющенко // Екологічна безпека держави : тези доповідей Другого Всеукраїнського круглого столу, м. Київ, 15 грудня 2021 року / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : О. С. Волошкіна (гол. ред.) [та ін.] – Київ, 2021. – С. 65 - 71. - Бібліогр. : 4 назви.