Патент на корисну модель №103680 "Астатичний регульований повітряний фільтр

Ескіз

Дата

2015-12-25

Автори

Запорожець, Олександр Іванович
Сукач, Сергій Володимирович
Левченко, Лариса Олексіївна
Халмурадов, Батир Данатарович
Азнаурян, Ірина Олександрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Державна служба інтелектуальної власності

Анотація

Астатичний регульований повітряний фільтр складається з корпусу, фільтруючого матеріалу та стягуючого дві частини корпусу болтового з'єднання. Як фільтруючий матеріал використовуються полімерні волокна, які не накопичують статичний заряд. Регулювання дисперсності поглиненого пилу здійснюється затисканням фільтруючого матеріалу болтовим з'єднанням.

Опис

Ключові слова

повітряний фільтр, астатичний, деіонізація повітря, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Астатичний регульований повітряний фільтр : пат. 103680 Україна: 19 UA, 11 103690, 13 U, 51 МПК (2015.01), В03С 3/00 / Запорожець О.І., Левченко Л.О., Сукач С.В., Халмурадов Б.Д., Азанурян І.О. ; ДП «Український інститут інтелектуальної власності». – u 2015 06266; заявл. 24.06.2015; опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24. – 2 с.: кресл.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced