Робоче обладнання скрепера зі шнековими інтенсифікаторами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Волянюк, Володимир
Міщук, Дмитро
Горбатюк, Євгеній
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Частка земляних робіт у будівництві становить до 30% від загального обсягу робіт. Тому підвищення продуктивності та зниження собівартості робіт для машин, які залучаються, є актуальним завданням. До таких машин відноситься скрепер, призначений для пошарової розробки, переміщення та відсипання ґрунту шаром заданої товщини з розрівнюванням та частковим ущільненням. Роботи, виконувані скреперами, як правило, обходяться дешевше, ніж екскаваторами з перевезенням ґрунту автомобілями-самоскидами. Тому там, де це за умовами робіт можливо, завжди застосовують скрепери. Ця обставина є причиною досить великого їхнього поширення. У зв'язку з тим, що скрепери є масовими машинами, питання підвищення їх продуктивності особливо актуальне. Одним зі способів підви- щення продуктивності скрепера є збільшення наповненості ковша. З цією метою роботі запропонована конструкція ковша скрепера зі шнековими інтенсифікаторами, що закріплюються шарнірно консольно на задній стінці ковша, з приводом від гідромоторів і можливістю зміни напряму обертання шнеків. Зміна кута нахилу шнеків відносно задньої стінки здійснюється гідроциліндрами, що керуються трьохпозиційними золотниками. Все це дозволяє більш повно заповнювати ківш скрепера ґрунтом, що розробляється, шляхом зміни напряму потоків розробленого ґрунту всередині ковша з використанням керованих шнекових інтенсифікаторів і, таким чином, збільшувати продуктивність скрепера та зменшувати собівартість виконуваних робіт. Подача гідравлічної рідини під тиском до гідромоторів та гідроциліндрів здійснюється від гідравлічних насосів базової машини скрепера. Представлена в роботі конструкція ковша скрепера зі шнековими інтенсифікаторами захищена патентом України.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних машин, скрепер, ківш, шнек, шнековий інтенсифікатор, ґрунт, scraper, ladle, auger, auger, soil
Бібліографічний опис
Волянюк В. Робоче обладнання скрепера зі шнековими інтенсифікаторами / В. Волянюк, Д. Міщук, Є. Горбатюк // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. Сукач. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 93. – С. 25 – 45. – Бібліогр. : 17 назв.
Зібрання