Розрахунок надходження шкідливостей до приміщень житлових та громадських будівель

Ескіз

Дата

2023

Автори

Москвітіна, А. С.
Шишина, М. О.
Пефтєва, І. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять рекомендації до виконання окремих розділів курсових і дипломних проектів з дисциплін «Вентиляція», «Кондиціонування повітря», «Зональні системи кондиціонування» для всіх форм навчання. Наведено основні теоретичні положення, розрахункові залежності, довідкові матеріали та приклади розрахунку. Призначено для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» денної та заочної форми навчання.

Опис

Ключові слова

розрахунок надходження шкідливостей, приміщення житлових будівель, приміщення громадських будівель, кафедра теплогазопостачання та вентиляції

Бібліографічний опис

Розрахунок надходження шкідливостей до приміщень житлових та громадських будівель : методичні вказівки до практичних занять, курсового та дипломного проєктування : для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Теплогазопостачання і вентиляція» денної та заочної форм навчання / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : А. С. Москвітіна, М. О. Шишина, І. О. Пефтєва. – Київ : КНУБА, 2023. – 64 с. - Бібліогр. : с. 42-43.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset