Вплив європейської архітектури на планування та забудову міст Палестини (кінець XIX - середина XX століть)

Ескіз

Дата

2009

Автори

Абдель, Кадер Хасан

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Висвітлені історичні аспекти впливів європейської архітектури на містобудування та архітектуру Палестини. Теоретична частина дослідження свідчить, що в архітектурі Сходу зберігається прагнення до гармонії з природою, пристосування до ритму та законів природи. Виявлено, що не дивлячись на експансивний характер, вплив європейської цивілізації у стародавні періоди збагатив архітектуру Палестини елліністичною та римською культурою, архітектурою та містобудівельно-планувальними ідеями. У період з кінця XIX до середини XX століття європейський вплив отримав відображення у будівництві поселень, плануванні міст Тель-Авів та Хайфа; були застосовані всесвітньо відомі та прогресивні функціонально- композиційні схеми: «місто-сад», «лінійне місто» з різними забудовами - суворо живописною, прямокутною. Зодчі Палестини та Європи зробили значний внесок у формування нової структури. Дослідження показало, що розвиток цього процесу можна подати у вигляді трьох рівнів: історико-об’єктивний, територіально-містобудівний та особистісно-суб’єктивний. Результати дослідження доповідались на науково-практичних конференціях, опубліковано 6 статей.

Опис

Ключові слова

планування, вплив, тенденція, функціоналізм, стиль, традиція

Бібліографічний опис

Абдель Кадер Хасан Вплив європейської архітектури на планування та забудову міст Палестини (кінець XX - середина XX століть) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Абдель Кадер Хасан; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2009. -20 с. - Бібліогр. : с. 15.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced