Вип. 28(4)

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 12
 • Документ
  Концептуальні підходи щодо організації моніторингу геологічного середовища і мінеральних ресурсів України в сучасних умовах
  (2018) Трофимчук, О. М.; Коржнев, М. М.; Яковлєв, Є. О.; Курило, М. М.; Кошарна, С. К.
  Моніторинг геологічного середовища і мінеральних ресурсів є дуже важливим елементом, що забезпечує функціонування всієї системи державного управління у сфері охорони довкілля, використання природних ресурсів і екологічної безпеки в Україні, розвиток якої тривалий історичний період визначався видобутком мінеральної сировини і експортом продуктів її переробки. Це обумовило критичний, часто наближений до катастрофічного,стан геологічного середовища в основних гірничодобувних районах країни. Особливо ситуація загострилася на Донбасі, де, у зв’язку з веденням бойових дій, неконтрольованим закриттям шахт і припиненням відкачки шахтних вод, швидкими темпами почала розвиватися екологічна катастрофа. Програми екологічної реабілітації гірничодобувних районів повинні спиратися на постійно діючу в режимі реального часу прогнозну модель геологічного середовища на основі географічної інформаційної системи з налагодженими системами моніторингу різних його складових (гідрогеологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, забруднення ґрунтів і поверхневих водойм та інших). При створенні й функціонуванні таких моделей у районах з кризовим і катастрофічним станом довкілля фінансові ресурси будуть розподілятися більш раціонально для попередження і вирішення конкретних екологічних проблем, які можуть виникати у випадку реалізації розрахованих у такій моделі найбільших екологічних ризиків. Одним із важливих завдань моніторингу мінерально-сировинної бази в сучасних умовах є розробка механізмів залучення інвестицій у геологічну галузь. Інформація про діючі і потенційні об’єкти використання надр має бути доповнена показниками економічного і екологічного характеру, виведеними на рівень державної статистики, і (по можливості) бути максимально відкритою.
 • Документ
  Стан якості питної води на прикладі м. Слупськ (Польща) та Жидачівського району (Україна)
  (КНУБА, 2018) Погребенник, В. Д.; Гамкало, Х. Р
  Виконано порівняння якості питної води у м. Слупськ (Польща) та Жидачівському районі (Львівщина, Україна). Подано блок-схему технологічного процесу на станції підготовки води в Слупську, схеми процесів зменшення концентрації заліза та марганцю, результати експериментальних досліджень питної води.
 • Документ
  The role of establishments of nature protected fund in ecological-educational and recreational-touristic aspects of sustainable development of Zakarpattia region
  (2018) Rybak, M. P.; Lukjanova, V. V.; Anpilova, Y. S.; Yonash, I. D.
  The best practices of Ukrainian Nature Protected Fund establishments (on the example of the Carpathian Biosphere Reserve) were studied in terms of ecological-educational and recreational-touristic activity development basing on sustainable development aspects. Here provided analysis of the reserve’s visiting dynamics and the possibility of cooperation between the objects of Nature Protected Fund and higher education establishments. The positive influence of protected areas on practical training of future bachelors of specialty 101 "Ecology" was demonstrated.
 • Документ
  Influence of natural climatic factors on lakes waters fluctuations in nature protected areas
  (2018) Alokhina, О. V.; Ivantyshyn, O. L.; Korus, M. M.; Koshovyy, V. V.; Popov, M. O.; Rusyn, B. P.
  The question of “helio-dependence” of water level fluctuations within the closed type lakes in the West Polesie nature protected areas has been considered in the paper. The method of correlation analysis was used to define the interrelation between helio- and geophysical processes in the part that provides the ecological safety of the territory. The analysis has shown that the Total Solar Irradiance Index is more informative than the one including sunspot numbers.
 • Документ
  The methodic of calculations of the contamination of the ground waters on the irigated lands and the ajoined territories
  (2018) Telyma, S. V.; Kremez, V. S.
  The general methodic of calculations of the contamination spreading of the different origin in the ground waters on the irrigated lands and ajoined territories on the base of the modern mathematical models of the masstransfer is proposed. Some features of the calculation models and the criterias of its using are analysed. The methodic example of the analytic solution of the masstransfer problem for the case of the homogeneous watersaturated media is presented.