Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Аналіз математичного забезпечення інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень з технічного регулювання в будівництві

Show simple item record

dc.contributor.author Ісаєнко, Дмитро Валерійович
dc.date.accessioned 2020-03-19T16:53:56Z
dc.date.available 2020-03-19T16:53:56Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Ісаєнко Д. В. Аналіз математичного забезпечення інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень з технічного регулювання в будівництві / Д. В. Ісаєнко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 36. – С. 95-99. - Бібліогр. : 13 назв. uk_UA
dc.identifier.issn 2219-5300
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1715
dc.description.abstract Розглянуто питання розробки математичного забезпечення систем підтримки прийняття рішень з технічного регулювання в будівництві. Досліджено методи формального представлення задач експертного оцінювання. Детально описано задачі багатокритеріальної оптимізації та вибору найкращого об’єкта, які доцільно застосовувати в будівельній галузі на етапах передпроектної підготовки та планування будівельних робіт. Зокрема: наведено основні поняття, означення, теореми та положення, які необхідні для вибору методів та алгоритмів розв’язання задачі експертного оцінювання і розробки інтелектуальних систем підтримки прийняття експертних рішень у сфері технічного регулювання в будівництві. Визначено поняття ефективних об’єктів в сфері будівництва. Виконано формалізований опис математичних моделей різних ситуацій, в яких приймаються рішення з технічного регулювання в будівництві. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject задачі експертного оцінювання uk_UA
dc.subject ефективні об’єкти uk_UA
dc.subject параметричний метод uk_UA
dc.subject технічне регулювання в будівництві uk_UA
dc.title Аналіз математичного забезпечення інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень з технічного регулювання в будівництві uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc 519.816+006:69 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account