Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Розробка критеріальної оцінки енергоефективності та екологічності будівельних об’єктів

Show simple item record

dc.contributor.author Сергейчук, О.
dc.contributor.author Кожедуб, С.
dc.date.accessioned 2022-11-02T10:17:23Z
dc.date.available 2022-11-02T10:17:23Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Сергейчук О. Розробка критеріальної оцінки енергоефективності та екологічності будівельних об’єктів / О. Сергейчук, С. Кожедуб // Енергоефективність в будівництві та архітектурі = Energy-efficiency in civil engineering and architecture : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 11. – С. 61 - 68. – Бібліогр. : 22 назви. uk_UA
dc.identifier.issn 2310-0516
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/10336
dc.description.abstract Впровадження більш ефективних, з точки зору, енерго- та ресурсозбереження і екології технологій в практику традиційного проектування і будівництва з метою зниження будівельних та експлуатаційних витрат, створення комфортного середовища проживання, зниження використання природного палива, підвищення використання альтернативних й поновлювальних джерел енергії, збереження навколишнього природного середовища, і як наслідок створення сучасного стійкого середовища, потребує певної методологічної однозначності, що в свою чергу передбачає розробку системи критеріїв відповідності будівельних об’єктів певному еталону та їх відповідної оці-нки. Методики оцінки ефективності проектних та будівельних рішень впровадження заходів щодо зниження згубного впливу будівель на навколишнє середовище та здоров'я людини за критеріями енергоефективності, впливу на екологію, комфортності, ресурсозбереження, соціальну сферу та інше, як правило, розроблені для формування системи рейтингових оцінок, що визначаються як сума кількісних показників (балів) досягнення певних рівнів відповідності за пріоритетними напрямками (категоріями). Однак основним недоліком використання підходу інтегральної оцінки є ймовірність встановлення хибної рейтингової оцінки внаслідок набору більшої кількості балів виконуючи вимоги меншої значущості. Для позбавлення цього недоліку в статті запропонована методика оцінювання екологічності та енергоефективності будівельних об’єктів на основі використання узагальненої функції бажаності Харрінгтона. При цьому замість простого порівняння параметри системи перераховуються в нормовані значення, а потім обробляються для отримання загального коефіцієнта системи. Така методика надає деякі способи універсалізації загального підходу, надає незалежність оцінки характеристичних категорій, що унеможливлює завищення загальної оцінки за рахунок виконання умов критеріїв меншої важливості. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject критеріальна оцінка uk_UA
dc.subject рейтингова система uk_UA
dc.subject функція бажаності uk_UA
dc.subject кафедра архітектурних конструкцій uk_UA
dc.title Розробка критеріальної оцінки енергоефективності та екологічності будівельних об’єктів uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account