Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Дослідження ефективності залізобетонного монолітного перекриття з порожнистими вкладишами

Show simple item record

dc.contributor.author Кріпак, Володимир
dc.contributor.author Колякова, Віра
dc.contributor.author Гайдай, Максим
dc.date.accessioned 2022-08-11T07:51:16Z
dc.date.available 2022-08-11T07:51:16Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Кріпак В. Дослідження ефективності залізобетонного монолітного перекриття з порожнистими вкладишами / В. Кріпак, В. Колякова, М. Гайдай // Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. – Київ : КНУБА, 2021. – Вип. 9. – С. 15 – 29. – Бібліогр. : 10 назв. uk_UA
dc.identifier.issn 2522-4182
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/10182
dc.description.abstract Використання перекриттів з поро-жнистими вкладишами є одним з можливих способів зниження матеріалоємності і маси будівель, зведених з монолітного бетону, прак-тично без зниження їх надійності. Зниження ваги конструкцій є важливою перевагою при будівництві об'єктів у сейсмічно активних регі-онах. Однак, впровадження таких плит в будівни-цтві стримується відсутністю теоретичних дос-ліджень і необхідної нормативної бази і досві-дом проектування цих конструкцій. У статті розглядаються проблеми розрахун-ків та конструювання облегшеного монолітного перекриття на прикладі конкретного 18-ти по-верхового житлового будинку. Наведені основ-ні принципи і методи конструювання та розра-хунку порожнистих монолітних перекриттів. Найбільш доцільним для побудови просто-рової розрахункової моделі будівлі з порожнис-тими плитами перекриття являється метод мо-делювання плитою приведеної жорсткості. За результатами проведеного дослідження виявлено, що порожнисте перекриття має пере-ваги перед суцільним типовим у багатьох пара-метрах. Ключовими є різниця у витраті бетону -18,6%, витраті сталі - 24,2% та у власній вазі перекриття - 32,9 %. Полегшені плити найбільше підходять для будівель з великими прольотами і низькими корисними навантаженнями, однак їх використання буде ефективним і для будівель з великими прольотами і значними корисними навантаженнями. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject кафедра залізобетонних і кам'яних конструкцій uk_UA
dc.subject монолітна плита uk_UA
dc.subject порожнистий вкладиш uk_UA
dc.subject прогини uk_UA
dc.subject моделювання uk_UA
dc.subject моделювання uk_UA
dc.subject чисельні методи uk_UA
dc.subject армування плити uk_UA
dc.subject monolithic slab uk_UA
dc.subject hollow liner uk_UA
dc.subject sags uk_UA
dc.subject modeling uk_UA
dc.subject house uk_UA
dc.subject Numerical Methods uk_UA
dc.subject plate reinforcement uk_UA
dc.title Дослідження ефективності залізобетонного монолітного перекриття з порожнистими вкладишами uk_UA
dc.title.alternative Investigation of the effectiveness of reinforced concrete monolithic overlap with hollow liners uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc 624.073.4.012.3 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account