Transfer of Innovative Technologies

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/37

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Особливості застосування скобоподібних пружних ресор в автомобільному транспорті
  (KNUCA, 2020) Сукач, М.
  В Київському національному університеті будівництва і архітектури розроблено пластинчасту ресору для амортизації динамічних навантажень транспортних засобів. Амортизаційний пристрій призначено для колісних засобів (переважно вантажних автомобілів та автопричепів), що мають як одновісні, так і балансирні підвіски. ЇЇ можна використовувати також і в гусеничних транспортних засобах.
 • Документ
  П’ята міжнародна науково-практична конференція «Transfer of Innovative Technologies 2019»
  (KNUCA, 2019) Сукач, М.
  У травні 2019 року проведено V міжнародну науково-практичну конференцію Transfer of Innovative Technologies, яка стала логічним продовженням форуму Underwater Technologies, що протягом чотирьох років поспіль проходив у Київському національному університеті будівництва і архітектури під гаслом «Вплив води на довкілля та інноваційні технології». Основну увагу прикуто інтеграції вітчизняних та закордонних фахівців в розробці теорії, проведенні досліджень, створенні нової техніки і технологій, застосуванні новітніх енергоощадних екологічно безпечних технологій. Розглядались оригінальні ідеї, пропозиції, нестандартні рішення, креативні проекти. Запропоновано інноваційні методи дослідження та прогнозування властивостей матеріалів, конструкцій, технологічних процесів, нові підходи щодо проектування, виробництва і експлуатації промислових, цивільних об’єктів, інфраструктури, проблеми енергетики, екології, комп’ютерні та інформаційні технології. Представлено оригінальні роботи й авторитетні огляди з інноваційних технологій у будівництві, архітектурі, інших галузях науки і техніки. Надійшло понад сотню заявок, у тому числі від науковців, виробників та фахівців з Польщі, Литви, Білорусі, Австралії, Китаю за тематичною спрямованістю: Архітектура, Інфраструктура, Будівництво, Інженерія, Інформаційні технології. Підбито підсумки конкурсної програми за номінаціями: Презентація, Інноваційний проект, Публікація. Кращі роботи рекомендовано до публікації в міжнародних наукових журналах Підводні технології: промислова та цивільна інженерія і Transfer of Innovative Technolo-gies. Досягнуто домовленості між КНУБА, Сілезьким технологічним університетом (Забже, Польща) та Університетом науки і технологій Цзянсу (Чженьянг, Китай) про спільне видання наукових журналів. Наголошено на важливості міжнародної співпраці у різних галузях і трансферу інноваційних технологій.
 • Документ
  Теоретические основы расчета скобовидных пластинчатых рессор
  (Lira-K, 2018-10-09) Сукач, Михаил
  Даны теоретические основы расчета на прочность скобовидной пластинчатой рессоры. Она представляет собой упругую пластину, концы которой отклонены от ее средней части в одну и ту же сторону и выполнены в виде консолей, снабженных приспособлениями для шарнирного крепления. Средняя часть пластины расположена параллельно линии действия нагрузки. Пластина выполнена с переменным по длине сечением, при этом в каждом сечении ось, относительно которой момент инерции сечения максимален, перпендикулярна плоскости изгиба рессоры. Запатентованная рессора спроектирована как «балка равного сопротивления». Приведенные расчетные схемы и основные уравнения напряженного состояния скобовидной пластинчатой рессоры не обусловлены какой-либо определенной формы ее поперечного сечения. Рассмотрены напряженное состояние скобовидной пластинчатой рессоры прямоугольного поперечного сечения с прямой нейтральной осью в ненагруженном состоянии.Методика проектировочного и поверочного расчетов приведена для различных профилей ее поперечного сечения. Расчет относится к средней части рессоры и полкам, непосредственно примыкающим к упругому устройству для шарнирного соединения рессоры со смежной с нею деталью конструкции. Рассмотрен случай, при котором нейтральная линия рессоры в первоначальном состоянии имеет большую или меньшую кривизну. Это − участки перехода от полок к полотну или участки, занимающие всю протяженность полок, если последние специально выполнены криволинейными. Поскольку кривизна таких участков велика, то их расчет выполнятся с учетом особенностей изменения напряженного состояния в кривых брусьях. Даны рекомендации для выбора допускаемых напряжений при проектировочном и поверочном расчете скобовидной пластинчатой рессоры на прочность и наибольших эквивалентных напряжений, определенных в наиболее опасных сечениях устройства. Они должны быть сопоставлены с напряжениями, допускаемыми для данного расчетного режима. При этом рассматриваются случаи двукратного статического испытания на максимальную нагрузку и многократного (циклического) динамического нагружения при изменении знака напряжения в рессоре.