2023

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11221

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 51
 • Документ
  Сучасні тенденції формування земельних ділянок багатоквартирної забудови: проблеми і шляхи вирішення
  (КНУБА, 2023) Білецький, Є.; Берова, Поліна Ігорівна
  Девелоперська діяльність пов’язана з організацією процесів перетворення нерухомості. Вона спрямована на комплексну реалізацію проєктів зі створення нових, реконструкцію/реновацію існуючих об’єктів нерухомості. Девелопмент має безумовний вплив на прилеглі території, масштаби такого впливу визначаються масштабністю проєктів. Вплив може розповсюджуватись як на суміжні земельні ділянки, так і на територію мікрорайону, району та на територію населеного пункту вцілому. Успішна реалізація девелоперського проєкту передбачає зокрема наявність одного з важливих і цінних ресурсів – вільної чи забудованої земельної ділянки. В представленому дослідженні проаналізовано сучасні тенденції формування земельних ділянок багатоквартирної забудови. Формування цих земельних ділянок, як і будь яких інших, має певні особливості. Законодавчою базою формування таких земельних ділянок в Україні є: Земельний кодекс України, Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про землеустрій».
 • Документ
  Законодавчі новації встановлення земельних сервітутів
  (КНУБА, 2023) Литвиненко, Ірина Валентинівна
  Права, схожі до сервітутних, використовувались на території України з давніх часів, в тому числі і публічні, і мали вагоме значення для місцевих громад до 1917 року. Особливе значення мали сервітути проходу, проїзду по приватним дорогам та користування чужими угіддями. Введення земельних сервітутів в законодавство незалежної України відбулося в 2001 році, з прийняттям Земельного кодексу України (ЗКУ) [1]. Однак через недосконалість законодавчих норм виникали суттєві складності при встановленні земельних сервітутів різних видів. Частину з цих недоліків було усунуто при внесенні змін в законодавство в 2020-2022 років в частині земельних сервітутів.
 • Документ
  Modern realities of land alienation for public needs in Ukraine
  (KNUCA, 2023) Lizunova, Alina
  The legal basis for forced alienation or confiscation of property under the legal regime of martial law or a state of emergency is the Constitution of Ukraine, this Law, other laws of Ukraine and the decree of the President of Ukraine on the introduction of a state of emergency or martial law in Ukraine or in some of its localities, approved by the Verkhovna Rada of Ukraine.
 • Документ
  Cилове дослідження роликової формувальної установки з врівноваженим приводом
  (International Science Group, 2023) Ловейкін, Вячеслав; Почка, Костянтин Іванович; Почка, О. Б.
  В існуючих теоретичних та експериментальних дослідженнях машин роликового формування виробів з будівельних сумішей обґрунтовано їхні конструктивні параметри та продуктивність. Разом з тим, недостатньо уваги приділено дослідженню діючим динамічним навантаженням та режимам руху, що в значній мірі впливає на роботу установки та на якість готової продукції. Метою даної роботи є силове дослідження роликової формувальної установки з врівноваженим приводом.
 • Документ
  Енергоефективні системи формування мікроклімату для індивідуального житлового будинку в котеджному містечку в Київській області
  (КНУБА, 2023) Хоменко, Сергій; Зінич, Петро; Рибачов, Сергій
  Створення і підтримання необхідних кліматичних умов в індивідуальному будівництві є одним з найбільш складних і наукоємних процесів. Саме на стадії проектування може бути визначений оптимальний варіант енергоефективних схем систем опалення та кондиціонування споруди. Раціональне використання енергетичних ресурсів з мінімальними капіталовкладеннями лежить в основі визначення енергоефективності систем опалення та кондиціонування будинку. Використання енергоефективного обладнання є практичною гарантією зменшення витрат в процесі експлуатації та обслуговування систем.
 • Документ
  Розвиток і реалізація менеджера як наставника
  (КНУБА, 2023) Чміль, Костянтин; Скляр, Лавр; Тіхонова, Наталія
  Питання ефективного, швидкого та повноцінного включення нових співробітників в колектив і роботу та їх подальшого розвитку, були і залишаються актуальними завжди. З цією метою організації використовують як традиційні так і нетрадиційні методи, зокрема наставництво.
 • Документ
  Тенденції інноваційного розвитку будівельної галузі в Україні і світі
  (КНУБА, 2023) Девтеров, Ілля; Зінич, Петро
  Будівництво було і залишається основою цивілізаційних змін, в яких завжди будуть потрібні кваліфіковані спеціалісти. Системність підготовки фахівців дуже складна, і у зв'язку з цим впровадження нових технологій є дуже важливим та унікальним процесом, який необхідно інтегрувати у навчальні програми. Необхідно і потрібно вивчати передовий досвід інноваційного навчання, який застосовують у світі. Він включає наступні напрямки інновацій у будівельній освіті.
 • Документ
  Особливості проєктування і експлуатації димових і вентиляційних каналів в житлових будівлях
  (КНУБА, 2023) Франчук, Юрій; Коновалюк, Вікторія
  Франчук Ю. Особливості проєктування і експлуатації димових і вентиляційних каналів в житлових будівлях / Ю. Франчук, В. Коновалюк // Структурні, просторові, технічні та організаційно-економічні чинники інноваційного розвитку будівельної галузі України в сучасних умовах: матеріали науково-практичної конференції (30-31 травня 2023р, м. Київ) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2023. - С. 110 – 112. – Бібліогр. : 4 назви.
 • Документ
  Підвищення енергоефективності інженерних систем багатоцільового комплексу у м. Черкаси
  (КНУБА, 2023) Семеняка, Сергій; Зінич, Петро; Рибачов, Сергій
  Незважаючи на всі складнощі і труднощі, спостерігається підвищена увага населення до якості середовища свого перебування. Забезпечення необхідних параметрів мікроклімату у приміщеннях громадських будівель залишається однією з актуальних проблем сучасного будівництва. При цьому особливо важливим є одержання оптимального повітрообміну в приміщеннях в умовах підвищення герметичності віконних отворів та збільшення теплозахисту будівель.
 • Документ
  Підвищення ефективності систем формування мікроклімату багатофункціональної будівлі в м.Київ
  (КНУБА, 2023) Зінич, Петро; Коновалюк, Вікторія; Ямпольська, Олександра
  Розвиток сучасного будівництва передбачає постійний пошук методів енергозбереження, засобів оптимізації енергозатрат та реалізації доцільної економічної обґрунтованості [1]. Питання енергоефективності для інженерних систем теплопостачання, вентиляції та кондиціонування в будівлях і спорудах громадського призначення є не тільки актуальним, але підчас і компромісним рішенням, щодо досягнення оптимальних значень енергоефективності, економії та створення комфортного середовища для перебування людей.