Автореферати та дисертації

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/28

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Традиції формоутворення в цивільній архітектурі Ірану
    (КНУБА, 2008) Абдулбахі, Морадшелех
    Дисертація присвячена проблемі застосування традицій формоутворення в сучасній цивільній архітектурі Ірану на фоні ісламської культури країн Близького і Середнього Сходу. В роботі проаналізовані чинники, що впливають на формування архітектури країни від часів Давньої Персії до наших днів: природнокліматичні, соціально-економічні, національно-побутові, культурно-релігійні, етно- демографічні умови і історичні передумови. Автор проаналізував і узагальнив вітчизняний і зарубіжний досвід проектування і будівництва житлових і громадських споруд Ірану. В дисертації створено систему класифікації цих будинків, роз- роблено просторові і клімато-екологічні моделі проектування простору житлових будинків, медресе, мечетей для різних природнокліматичних зон країни з урахуванням традицій. Розроблено рекомендації щодо створення функціонально- розпланувальних і об'ємно-просторових вирішень базових проектних моделей цивільних споруд з урахуванням національних іранських традицій в культурі і архітектурі.