Автореферати та дисертації

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/28

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Чисельний аналіз деформування мостових конструкцій на основі дискретно-континуальних моделей
    (КНУБА, 2001) Абделаль Ясер Єль, Хасан
    Абделаль Ясер Єль Хаcан. Чисельний аналіз деформування мостових конструкцій на основі дискретно-контннуальних моделей. - Pyкопиc. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05. 23. 17- Будівельна механіка, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2001. Дисертаційна робота присвячена дослідженню напружено-деформованого стану залізабетонних прогонових будов автодорожних мостів, що реконструюються, дослідженню закономірностей поперечного розподілу тимчасового рухомого навантаження між елементами прогонових будов і розробці на цій основі інженерного апарата просторового розрахунку на тимчасове рухоме навантаження. В роботі запропонована нові моделі дискретно-континуального методу і узагальнені дискретні моделі, відомі раніше, які призначено для просторового розрахунку бездіафрагмових прогонових будов автодорожніх мостів. Запропоновані моделі мають достатню для практичних цілей точність при малій кількості невідомих та високій швидкості алгоритмів. Розроблено методику і програмне забезпечення, котрі дозволяють виконувати розрахунки прогонових будов автодорожніх мостів на дію тимчасового рухомого навантаження. Розроблені моделі і програми можуть застосовуватися також до розрахунку широкого класу промислових та цивільних спopyд. Отримані нові наукові результати стосовно закономірностей поперечного розподіл, тимчасового рухомого навантаження на ребристих бездіафрагмових і діафрагмових прогонових будов та впливу накладної плити на їх несучу здатність.