Вип. 22

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/348

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 13
 • Документ
  Организация управления портфелями проектов и программ
  (КНУБА, 2015) Егорченков, Алексей Владимирович; Егорченкова, Наталья Юрьевна; Лисицин, Алексей Борисович; Чёрная, Наталья Александровна
  Известно, что организация управления начинается с определения организационной структуры портфелей проектов и программ и команды его управления. По аналогии с организационной структурой проектов в работе предлагаются новые модели организационных структур для портфелей проектов. В результате анализа моделей организационных структур для портфелей проектов выявлены их слабые стороны и для проектно-производственной деятельности промышленных предприятий рекомендовано применять модель организационной структуры «подпроект» с дальнейшим созданием офиса управления проектами (ОУП).
 • Документ
  Геометричні методи побудови отворів та гільз для інженерних мереж в САПР Allplan
  (КНУБА, 2015) Квасневський, Владислав Михайлович; Бородавка, Євгеній Володимирович
  Проаналізовано геометричні методи побудови отворів та гільз для інженерних мереж в САПР Allplan. В якості прикладу реалізації розглянутих методів пропонується пагін автоматичної генерації отворів та гільз в місцях перетину елементів інженерних мереж зі стінами. На прикладі типових елементів інженерних мереж здійснено аналіз роботи алгоритмів. Серед розглянутих алгоритмів: алгоритм пошуку осі для елемента інженерної мережі прямокутного перерізу, алгоритм пошуку осі для елемента інженерної мережі круглого перерізу, алгоритм пошуку перетину двох відрізків у просторі, алгоритм пошуку перетину відрізка з площиною у просторі, алгоритм пошуку центра кола описаного навколо багатокутника у просторі. Всі використані алгоритми детально описані та проілюстровані.
 • Документ
  Організаційні механізми розвитку змін в освітньому середовищі
  (КНУБА, 2015) Цюцюра, Микола Ігорович
  Ціннісно-орієнтований підхід у формуванні змісту освіти при якісному наданні освітніх послуг (дистанційна підготовка, інтернет-семінари тощо) надає переваги: можливість підготовки цільової аудиторії абітурієнтів; надання професійно-орієнтованих консультацій; оптимізація фінансових витрат університету. Високу ефективність показала практика залучення аспірантів та випускників до формування знань, необхідних для забезпечення професійної підготовки. Така практика відповідає концепції електронного навчання з урахуванням життєвого циклу відтворення знань. Функції університету при цьому зводяться до організації навчального процесу – формування навчальних планів, навчальних дисциплін професорсько-викладацьким складом та компетентними особами. Прискорене зниження актуальності, так зване «старіння» знань, у багатьох галузях ускладнює процеси та технології управління цінностями змісту освіти.
 • Документ
  Основи організації нечіткого виведення для задачі діагностики технічного стану будівель
  (КНУБА, 2015) Терентьєв, Олександр Олександрович; Шабала, Євгенія Євгенівна; Малина, Богдан Сергійович
  Проаналізовано роботи із застосування нечіткої логіки для діагностики будівельних конструкцій та пошкоджених будівель. Проведено аналіз нечітких систем, які дозволяють розв’язати задачі інформаційної технології для підтримки прийняття рішень щодо діагностики технічного стану будівель. Розв’язання такої задачі може забезпечити значний прогрес у наукових дослідженнях, а також мати важливе прикладне значення для ведення моніторингу технічного стану об’єктів різного призначення (зокрема будівельних), своєчасний правильний аналіз яких дозволить попереджати виникнення небажаних та аварійних ситуацій.
 • Документ
  Измерение удельного теплосопротивления строительных материалов проволочным зондом в квазистационарном режиме
  (КНУБА, 2015) Иносов, Сергей Викторович; Пристайло, Тарас Юрьевич
  Быстрые нестационарные методы измерения теплопроводности необходимы для получения оперативных данных о теплоизолирующих свойствах строительных материалов в условиях производства и эксплуатации. Предложен метод измерения удельного теплосопротивления твердых материалов проволочным нагревателем (он же измеритель температуры), помещенным между двумя плоскими пластинами из исследуемого материала. Время нагрева небольшое, стабилизированное. Изложены результаты исследования предлагаемой схемы измерения. Приведена компьютерная модель и экспериментальные результаты с целью обоснования ее преимуществ.
 • Документ
  Методика визначення техніко-економічних показників нового будівництва в ущільнених умовах
  (КНУБА, 2015) Григоровський, Петро Євгенійович; Молодід, Олександр Станіславович; Надточій, Микола Іванович
  Розроблено математичні моделі, за допомогою яких маючи нормативні розрахунки техніко-економічних показників на зведення надземних частин будівель, що передбачені проектом організації будівництва, можна врахувати їх зміну за наявності ущільненості. Як результат розроблено методику визначення техніко-економічних показників нового будівництва надземних частин будівель в ущільнених умовах.
 • Документ
  Застосування семантичної мережі для представлення факторів у житловому будівництві
  (КНУБА, 2015) Гайна, Георгій Анатолійович; Єрукаєв, Андрій Віталійович
  Виконано перший етап щодо побудови математичної моделі на основі систем штучного інтелекту для моделювання процесу вибору необхідної ділянки для житлового будівництва. Розроблено семантичну мережу, розглянуто основні операції над нею (додавання та вилучення вузлів, зв'язків) для представлення того, що вона не є статичною.
 • Документ
  Управління цінністю у проектах «під ключ»
  (КНУБА, 2015) Бугров, Олександр Валентинович; Бугрова, Олена Олександрівна
  Розглянуто принципи, які лежать в основі управління цінністю в рамках контрактів щодо будівництва об’єктів «під ключ». Розкрито модель, яка стимулює досягнення найбільш вдалих проектних рішень. За допомогою імітаційної моделі проілюстровано приклад (кейс) прийняття рішень щодо доцільності внесення змін у проект сторонами контракту. Запропонована концепція, в макроекономічному контексті, є креативним інструментом сучасної індустріалізації та модернізації економіки. Дослідження дозволило зробити ряд висновків, які можна узагальнити наступним чином – раціональні бонуси підряднику контракту «під ключ» за інжиніринг цінності та періодичний аналіз вигід і витрат активно сприяють оптимізації проекту.
 • Документ
  Метод вилучення помилкових збігів текстів в електронних документах
  (КНУБА, 2015) Білощицький, Андрій Олександрович; Криштоф, Світлана Дмитрівна; Білощицька, Світлана Василівна; Діхтяренко, Олександр Васильович
  Розглянуто модель збігу та метод визначення нечітких збігів у тексті, на їх основі запропоновано метод вилучення помилкових збігів текстів у документах, що перевіряються. Показано, що за рахунок використання методу локально-чутливої хеш-функції знаходження нечітких збігів можна отримати кращий результат, ніж при використанні криптографічної хеш-функції. Оскільки зі збільшенням повноти охоплення точок страждає точність методу, було розроблено метод фільтрації помилкових збігів, який базується на припущенні, що справжні збіги між елементами індексу обов’язково будуть з’являтися на незначній відстані один від одного (відстань – різниця номерів елементів індексу), причому одна група збігів повинна мати незначні відстані як в документі, що перевіряється, так і в документі, з яким перевіряється. Розроблений метод використовує Декартову площину та оптимізований спосіб розрахунку відстаней між елементами для вилучення помилкових результатів і визначення нечітких збігів.
 • Документ
  Прогнозування часових рядів методом зіставлення зі зразком
  (КНУБА, 2015) Кучанський, Олександр Юрійович; Ніколенко, Володимир Володимирович
  Розглянуто альтернативні формули для знаходження оцінок прогнозів за цим методом часових рядів, які є персистентними, проте близькі до випадкових. Дослідження на персистентність може бути проведене на основі фрактального R/S-аналізу часового ряду шляхом розрахунку показника Херста. В даному дослідженні введені поняття рівності, e -еквівалентності та ed -еквівалентності часових рядів. Наведені теоретичні викладки можуть бути використані для прогнозування булевих часових рядів та дискретних часових рядів, які приймають скінченні цілі значення з деякого заданого відрізку. Наведено формули для розрахунку довірчих інтервалів прогнозів для даних часових рядів.