Вип. 2

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/79

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Розрахункова модель усередненого руху в турбулентній зоні плоских і вісесиметричних пристінних примежовнх шарів
    (КНУБА, 2001) Ткачук, Андрій Яковлевич
    Доведено, що при уподібненні квазістаціонарної турбулентної течії у Двовимірних примежових шарах аналогічним течіям ідеальної рідини, водночас підпорядковуючи останні граничним умовам до течій в'язкої рідини, можливе створення розрахункових моделей, що дозволяють встановлювати закономірності усе редненого руху в турбулентних течіях. Запропонований спосіб відрізняється від відомих тим, що не розглядаються стохастичні зв'язки між усередненим і пуль саційним рухом, що підвищує фізичну прозорість розрахункових моделей.