Вип. 2

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/79

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Управление переходными процессами в системах теплогазоснабжения и вентиляции
  (КНУБА, 2001) Григоровский, Евгений Павлович
  В статье рассматриваются характерные черты, свойственные классу таких больших систем, как системы теплогазоснабжения, с позиции рассмотрения процесса оперативного управления, приводятся этапы построения ее моделей, последнее представлено в виде структуры, состоящей из семи уровней управления.
 • Документ
  Обгрунтування необхідності переходу на визначення масовнх витрат газу населенням і дрібними споживачами
  (КНУБА, 2001) Предун, Костянтин Миронович
  В статті показана необхідність переходу до більш точного обліку витрат газу в системах використання природного газу населенням та комунально-побутовими споживачами.
 • Документ
  Оцінка гідравлічної сталості приладних вузлів однотрубних систем водяного опалення
  (КНУБА, 2001) Михайловська, О. Ю.; Ткаченко, В. А.
  Проведений аналіз гідравлічних та теплових режимів існуючих однотрубних систем водяного опалення показав, що найбільш неврівноваженими є приладні вузли з осьовими замикаючими ділянками з триходовими регулюючими кранами. Пропоновані термостатичні клапани закордонних фірм не можуть бути застосовані для вітчизняних систем опалення внаслідок значного гідравлічного опору та відмінностей характеристик і принципових схем систем опалення. Іх застосування може призвести до розрегулювання не тільки систем опалення, а також теплових мереж. Кафедрою теплогазопостачання та вентиляції КНУБА було запропоновано методику визначення необхідного опору триходового регулюючого клапана, який забезпечує усталеність приладного вузла, а також системи опалення в цілому. Кафедрою також були запропоновані відповідні конструкції триходового регулюючого клапана.
 • Документ
  Визначення зміни осьової швидкості повітряного потоку при засмокуванні у напівобмежений конічний смок
  (КНУБА, 2001) Зінич, Петро Лукинович; Жуковський, Стефан Семенович; Черноус, О. В.
  На основі проведеного теоретичного аналізу аналогії між магнітними полями постійних струмів і рухом повітряних потоків формула для визначення зміни осьової швидкості повітряного потоку, який засмоктується в конічний смок.
 • Документ
  Розрахунок нижнього місцевого відсмоктувача вибивних решіток ливарних цехів
  (КНУБА, 2001) Зінич, Петро Лукинович
  Наведені результати розрахунків місцевих відсмоктувачів, які можуть бути використані при визначенні повітрообмінів вибивних відділень ливарних цехів.
 • Документ
  Температурно-вологісні умови зберігання пам'яток історії та культури у приміщеннях при пониженому тиску повітря
  (КНУБА, 2001) Писарєв, В'ячеслав Євгенович; Довгалюк, Володимир Борисович
  Показано, що зберігання музейних експонатів в умовах пониженого тиску повітря є складним технологічним завданням і потребує вивчення термодинаміч них особливостей зміни стану повітря при зміні тиску.
 • Документ
  Формування теплових умов та повітряного режиму в теплонапружених відділеннях TEC та АЕС
  (КНУБА, 2001) Корбут, Вадим Павлович
  Розглянуто фізико-математичну модель турбулентних течій та теплообміну в вертикальних і плоских каналах.
 • Документ
  Осушення газів аспіраційних викидів асфальтобетонного заводу
  (КНУБА, 2001) Задоянний, Олександр Васильович; Антоненко, А. В.
  Охолоджуюча потужність скрубера Вентурі склала 109,4 кВт, завдяки чому можливо осушити гази більш ніж на 80%, що в значній мірі зменшить утворення конденсаційного аерозолю і забруднення ним прилеглої території.
 • Документ
  Розрахункова модель усередненого руху в турбулентній зоні плоских і вісесиметричних пристінних примежовнх шарів
  (КНУБА, 2001) Ткачук, Андрій Яковлевич
  Доведено, що при уподібненні квазістаціонарної турбулентної течії у Двовимірних примежових шарах аналогічним течіям ідеальної рідини, водночас підпорядковуючи останні граничним умовам до течій в'язкої рідини, можливе створення розрахункових моделей, що дозволяють встановлювати закономірності усе редненого руху в турбулентних течіях. Запропонований спосіб відрізняється від відомих тим, що не розглядаються стохастичні зв'язки між усередненим і пуль саційним рухом, що підвищує фізичну прозорість розрахункових моделей.