Вип. 14

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • Документ
  Некоторые вопросы совершенствования процесса управления инфраструктурой и рабочей средой строительной организаци
  (КНУБА, 2003) Андриевская, О.Н.
  Одним из наиболее важных процессов в функционировании предприятия является "Управление инфраструктурой и рабочей средой", который способствует более эффективной организации строительства. Этот процесс необходим для обеспечения и подержания зданий, рабочих мест, оргтехники, программного обеспечения, авто техники и рабочей среды предприятия, необходимой для достижения соответствия необходимых требований к продукту.
 • Документ
  Аналіз взаємодії пари тертя при роботі роликових центрифуг
  (КНУБА, 2003) Богуславський, В.Є.; Шаленко, О.О.
  Роликові центрифуги є найбільш розповсюдженим обладнанням для формування довгомірних залізобетонних тіл обертання (типу труб, опор ліній електропостачання і т.д.). Перевагами роликових верстатів є їх простота, надійність і висока продуктивність.
 • Документ
  Совершенствование процесса управления машинами и механизмами строительного комплекса
  (КНУБА, 2003) Войтенко, П.С.
  Одним из важнейших элементов функционирования организаций строительного комплекса является оптимизация использования строительной техники и механизмов [1]. Наиболее рациональное использование техники обуславливает качественное достижение конечного результата строительства, направленного на сокращение сроков строительства, технологичность выполнения операций и процессов, внедрения передовых достижений науки в области строительства
 • Документ
  Анализ течения высококонцентрированных аэросмесей в пневмотранспортном трубопроводе
  (КНУБА, 2003) Гущин, В.М.
  Движение аэросмесей в пневмотранспортном трубопроводе осуществляется: "в полете" одиночных частиц во взвешенном состоянии; макробросками без отложений и с отложениями; дюнообразное, волнообразное и порционное перемещение, движение сдвигом сплошной массы
 • Документ
  Експериментальні дослідження взаємодії середовища з робочим органом електромагнітної ударно-вібраційної площадки
  (КНУБА, 2003) Назаренко, І. І.; Баранов, Ю. О.; Басараб, В. А.
  Експериментальні дослідження взаємодії оброблюваного середовища з робочим органом складної нелінійної вібромашини являються чи не найдійовішим методом визначення параметрів системи "машина-середовище" і дають можливість перевірити як існуючі теоретичні положення так і визначити напрямок для подальших досліджень.
 • Документ
  Визначення сил опору при роботі поверхневих віброущільнювачів
  (КНУБА, 2003) Гарнець, В.М.; Шаленко, В.О.
  В промисловому, цивільному і житловому будівництві, при виробництві збірних і монолітних залізобетонних конструкцій широко застосовують віброущільнювальні механізми поверхневої дії. За функціональним призначенням і конструктивним виконанням поверхневі віброущільнювачі виконуються переставними і ковзними.
 • Документ
  Силовий аналіз роликової формувальної установки з рекупераційним приводом
  (КНУБА, 2003) Ловейкін, В.С.; Почка, К.І.
  В існуючих установках поверхневого ущільнення залізобетонних виробів використовується кривошипно-повзунний або гідравлічний привод зворотнопоступального руху формувального візка з укочуючими роликами [51
 • Документ
  Побудова концептуальної імітаційної моделі гідропривода
  (КНУБА, 2003) Пелевін, Л. Є.; Горда, О.В.; Саченко, І.А.
  Значне поширення гідравлічних приводів у різних галузях машинобудування зумовлюється рядом їхніх істотних переваг, до яких перш за все належать можливість одержання великих сил та обертаючих моментів при порівняно малих розмірах гідродвигунів, плавність переміщення, забезпечення безступінчатого регулювання швидкості у широкому діапазоні, мала інерційність, простота здійснення прямолінійних зворотно-поступальних рухів та автоматичного керування робочими органами, легкість запобігання перевантаженням, висока експлуатаційна надійність
 • Документ
  Напрямки поліпшення процесів виробництва керамічних заготівок.
  (КНУБА, 2003) Пентюк, Б.М.
  У виробництві керамічних виробів широке впровадження находять технології отримання заготівок із порошкових матеріалів. Основними перевагами таких технологій є скорочення виробничого часу на отримання одного виробу, можливість автоматизації процесів пресування і подальшої обробки заготівок перед їх обпалюванням
 • Документ
  Оптимізація режиму роботи та конструктивних параметрів шнекового кільцевого бура
  (КНУБА, 2003) Дворніченко, А.П.; Сукач, М.К.
  Для визначення оптимального режиму роботи шнекового кільцевого бура та його раціональних параметрів необхідно вибрати критерій оптимізації. Критеріями, що оцінюють режим роботи та конструкцію бура, є максимальна продуктивність утворення свердловини; мінімальна вартість робочого органа; максимальне значення швидкості подачі та частоти його обертання; мінімальне осьове зусилля та обертовий момент; діапазон розроблюваних робочим органом ґрунтів та порід; надійність та довговічність шнекового кільцевого робочого органа; мінімальна металоємність; мінімальні витрати енергії на розробку свердловини; мінімальна вартість утворення свердловини та ін.
 • Документ
  Силовий розрахунок привода виштовхувача в ковшах фронтальних навантажувачів з примусовим розвантаженням
  (КНУБА, 2003) Крюков, М. М.; Русан, І.В.; Аржаєв, Г.О.; Малишев, Д.О.
  У відповідності з галузевим стандартом ОСТ 22-1694-89 в 14 основних змінних землерийно-навантажувальних, вантажопідйомних і снігоочисних робочих органів фронтальних навантажувачів для типорозмірів від ПК(ПГ)-3 до ПК(ПГ)-6* передбачена обов’язкова їх комплектація ковшами з примусовим розвантаженням (КПР)
 • Документ
  Концепция мониторинга подъемно-транспортных машин
  (КНУБА, 2003) Калюх, Ю.И.; Кадильникова, Т.М.
  Сегодня в Украине только в основных областях промышленности и народного хозяйства эксплуатируется более 34,51 млн. тонн стальных конструкций. Основа фонда металлических конструкций представлена зданиями и сооружениями, которые были введены в эксплуатацию в 1950 -1983 годах, что составляет 84,2% от общего объема[1]. Таким образом, срок эксплуатации основной части металлоконструкций составляет 20-50 лет. Аналогичную картину мы имеем по подъемно-транспортным машинам/ПТМ/.
 • Документ
  Анализ исследований рабочего процесса подводных землеройных машин
  (КНУБА, 2003) Сукач, М.К.
  На начальном этапе работ по созданию глубоководных грунторазрабатывающим машин наибольшее внимание уделялось машинам с гидравлическим типом рабочего оборудования. Это связано с возможностью унификации гидроустановок, используемых для разработки и транспортирования материала. К исследованиям глубоководных землеройных машин с гидравлическим оборудованием относятся испытания, проведенные ВИМС совместно с ЦНИИС, в которых была доказана работоспособность машины, но выводы об эффективности этого типа оборудования не сделаны.
 • Документ
  Врахування віку біоценозу при розрахунках аеротенків
  (КНУБА, 2003) Федорець, М. В.
  Системи, які широко вживалися для розрахунку аеротенків останнє десятиліття і які зберегли в цілому свою актуальність на даний момент
 • Документ
  Способи механізації процесу подачі бетону при улаштуванні антикорозійної підлоги
  (КНУБА, 2003) Лівінський, М.О.
  Процес приготування, транспортування та укладання бетонної суміші при улаштуванні антикорійної бетонної підлоги є трудомістким, а використовувані засоби механізації мають великий діапазон своїх технічних характеристик. Тому вибір і обґрунтування оптимальних параметрів компонентів машин для цього технологічного процесу є актуальним і виходить з потреб практики будівельного виробництва.
 • Документ
  Новий ківш для розробки мерзлого ґрунту
  (КНУБА, 2003) Смірнов, В.М.; Пристайло, Ю. П.; Пристайло, М.О.
  Вплив динамічного навантаження на масив супроводжується, як правило, підвищенням рівня шуму та сприяє розповсюдженню хвиль деформацій в масиві, що негативно впливає на цілісності фундаментів, деяких видів обладнання
 • Документ
  Застосування сучасних інформаційних технологій при розрахунку гідравлічного удару в системах водопостачання
  (КНУБА, 2003) Білявський, Ю. В.
  Явище гідравлічного удару незмінно привертало увагу вчених і інженерів у багатьох країнах в зв'язку з науковим і практичним аспектами.
 • Документ
  Моделювання динаміки перехідних процесів у парогенераторах
  (КНУБА, 2003) Хоптій, В.Я.
  Явище гідравлічного удару незмінно привертало увагу вчених і інженерів у багатьох країнах в зв'язку з науковим і практичним аспектами. До початку шістдесятих років минулого сторіччя основні фізичні і гідродинамічні процеси, що протікають в елементах трубопровідних систем при гідравлічному ударі, були в основному вивчені.
 • Документ
  Інтенсифікація процесу копання ґрунту скрепером
  (КНУБА, 2003) Смірнов, В.М.; Головань, В.П.; Вольтерс, О.Ю.
  Ефективність використання скреперів при виконанні земляних робіт у будівництві залежить від конструктивних особливостей їх робочих органів – ковшів, які взаємодіють з ґрунтом ріжучою частиною, заслінкою та внутрішньою поверхнею.