Вип. 14

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/307

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 19
 • Документ
  Некоторые вопросы совершенствования процесса управления инфраструктурой и рабочей средой строительной организаци
  (КНУБА, 2003) Андриевская, О.Н.
  Одним из наиболее важных процессов в функционировании предприятия является "Управление инфраструктурой и рабочей средой", который способствует более эффективной организации строительства. Этот процесс необходим для обеспечения и подержания зданий, рабочих мест, оргтехники, программного обеспечения, авто техники и рабочей среды предприятия, необходимой для достижения соответствия необходимых требований к продукту.
 • Документ
  Аналіз взаємодії пари тертя при роботі роликових центрифуг
  (КНУБА, 2003) Богуславський, В.Є.; Шаленко, О.О.
  Роликові центрифуги є найбільш розповсюдженим обладнанням для формування довгомірних залізобетонних тіл обертання (типу труб, опор ліній електропостачання і т.д.). Перевагами роликових верстатів є їх простота, надійність і висока продуктивність.
 • Документ
  Совершенствование процесса управления машинами и механизмами строительного комплекса
  (КНУБА, 2003) Войтенко, П.С.
  Одним из важнейших элементов функционирования организаций строительного комплекса является оптимизация использования строительной техники и механизмов [1]. Наиболее рациональное использование техники обуславливает качественное достижение конечного результата строительства, направленного на сокращение сроков строительства, технологичность выполнения операций и процессов, внедрения передовых достижений науки в области строительства
 • Документ
  Анализ течения высококонцентрированных аэросмесей в пневмотранспортном трубопроводе
  (КНУБА, 2003) Гущин, В.М.
  Движение аэросмесей в пневмотранспортном трубопроводе осуществляется: "в полете" одиночных частиц во взвешенном состоянии; макробросками без отложений и с отложениями; дюнообразное, волнообразное и порционное перемещение, движение сдвигом сплошной массы
 • Документ
  Експериментальні дослідження взаємодії середовища з робочим органом електромагнітної ударно-вібраційної площадки
  (КНУБА, 2003) Назаренко, І. І.; Баранов, Ю. О.; Басараб, В. А.
  Експериментальні дослідження взаємодії оброблюваного середовища з робочим органом складної нелінійної вібромашини являються чи не найдійовішим методом визначення параметрів системи "машина-середовище" і дають можливість перевірити як існуючі теоретичні положення так і визначити напрямок для подальших досліджень.
 • Документ
  Визначення сил опору при роботі поверхневих віброущільнювачів
  (КНУБА, 2003) Гарнець, В.М.; Шаленко, В.О.
  В промисловому, цивільному і житловому будівництві, при виробництві збірних і монолітних залізобетонних конструкцій широко застосовують віброущільнювальні механізми поверхневої дії. За функціональним призначенням і конструктивним виконанням поверхневі віброущільнювачі виконуються переставними і ковзними.
 • Документ
  Силовий аналіз роликової формувальної установки з рекупераційним приводом
  (КНУБА, 2003) Ловейкін, В.С.; Почка, К.І.
  В існуючих установках поверхневого ущільнення залізобетонних виробів використовується кривошипно-повзунний або гідравлічний привод зворотнопоступального руху формувального візка з укочуючими роликами [51
 • Документ
  Побудова концептуальної імітаційної моделі гідропривода
  (КНУБА, 2003) Пелевін, Л. Є.; Горда, О.В.; Саченко, І.А.
  Значне поширення гідравлічних приводів у різних галузях машинобудування зумовлюється рядом їхніх істотних переваг, до яких перш за все належать можливість одержання великих сил та обертаючих моментів при порівняно малих розмірах гідродвигунів, плавність переміщення, забезпечення безступінчатого регулювання швидкості у широкому діапазоні, мала інерційність, простота здійснення прямолінійних зворотно-поступальних рухів та автоматичного керування робочими органами, легкість запобігання перевантаженням, висока експлуатаційна надійність
 • Документ
  Напрямки поліпшення процесів виробництва керамічних заготівок.
  (КНУБА, 2003) Пентюк, Б.М.
  У виробництві керамічних виробів широке впровадження находять технології отримання заготівок із порошкових матеріалів. Основними перевагами таких технологій є скорочення виробничого часу на отримання одного виробу, можливість автоматизації процесів пресування і подальшої обробки заготівок перед їх обпалюванням
 • Документ
  Оптимізація режиму роботи та конструктивних параметрів шнекового кільцевого бура
  (КНУБА, 2003) Дворніченко, А.П.; Сукач, М.К.
  Для визначення оптимального режиму роботи шнекового кільцевого бура та його раціональних параметрів необхідно вибрати критерій оптимізації. Критеріями, що оцінюють режим роботи та конструкцію бура, є максимальна продуктивність утворення свердловини; мінімальна вартість робочого органа; максимальне значення швидкості подачі та частоти його обертання; мінімальне осьове зусилля та обертовий момент; діапазон розроблюваних робочим органом ґрунтів та порід; надійність та довговічність шнекового кільцевого робочого органа; мінімальна металоємність; мінімальні витрати енергії на розробку свердловини; мінімальна вартість утворення свердловини та ін.