Технологія захисту навколишнього середовища

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1245

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Розрахунок ефективності електромагнітного екранування композиційними матеріалами з електропровідними немагнітними добавками
  (2021) Панова, О. В.; Краснянський, Г. Ю.; Азнаурян, І. О.
  Представлено результати теоретичних досліджень захисних властивостей композиційних облицювальних матеріалів на основі діелектричної матриці з немагнітним електропровідним наповнювачем у широкому діапазоні частот падаючого електромагнітного випромінювання. Отримано вирази для величин проходження, відбиття та поглинання і розрахованої на їх основі ефективності екранування електромагнітного випромінювання матеріалом. Необхідні для розрахунків залежності діелектричної проникності та електро-провідності композиту від об'ємної частки електропровідної добавки отримано на підставі гіпотези подібності при врахуванні ненульової провідності діелектричної матриці. Встановлено задовільну відповідність результатів розрахунків із виміряними характеристиками екранування зразків металосилікатних матеріалів на основі гідросилікатів кальцію та мідного порошку. Загалом наведені результати показують адекватність запропонованої розрахункової методики і свідчать, що вона може бути використана для попередніх оцінок характеристик екранування при проєктуванні електромагнітних екранів на основі композиційних облицювальних матеріалів.
 • Документ
  Методи зниження рівнів електромагнітних полів та випромінювань з урахуванням міжнародних стандартів електромагнітної сумісності
  (МЦНД, 2018) Панова, О. В.; Кандур, М. П.
  Методи зниження рівнів електромагнітних полів та випромінювань з урахуванням міжнародних стандартів електромагнітної сумісності.
 • Документ
  Загальні критерії застосування електромагнітних екранів для забезпечення електромагнітної безпеки та сумісності технічного обладнання
  (ДонНТУ, 2018) Панова, О.В.; Панова, О. В.
  На певних смугах частот спостерігається зниження захисних властивостей екранів, особливо з прямокутними отворами, які часто зустрічаються у реальних виробничих умовах. Були проведені дослідження для різних співвідношень довжин (l) і висот (h) прямокутних отворів
 • Документ
  Дослідження захисних властивостей металевих електромагнітних екранів та визначення умов їх максимальної ефективності
  (ПНТУ, 2020) Панова, О. В.
  На основі аналізу даних про екранування електромагнітних полів наднизьких та ультрависоких частот будівельними та облицювальними матеріалами зроблено висновки, що найбільш доцільним з технічних та економічних міркувань є облицювання захисними матеріалами внутрішніх поверхонь будівель. Наведено коефіцієнти екранування розробленими металополімерними матеріалами електромагнітних полів різних частот. Для електромагнітних полів частотами 2,4-2,6 ГГц коефіцієнти екранування складають 2,44 (за товщини екрана 5 мм) та 3-52 (за товщини екрана 10 мм). Коефіцієнти відбиття складають 0,06-0,32. Зміна концентрації феромагнітної субстанції становить 5-20 % (за вагою). За таких умов зниження напруженості магнітного поля промислової частоти складають 1,2-15,0 (за товщини екрана 5 мм) та 2,3-38,0 (за товщини екрана 10 мм). Наведено порядок оцінювання ефективності екранування високочастотного екранованого поля тришаровою структурою, виходячи зі значення діелектричної проникності несучого матеріалу та мінімальної довжини електромагнітної хвилі діапазону екранованого поля. Для одночасного екранування магнітного поля промислової частоти провідний шар повинен бути феромагнітним. Для цього можна застосувати металополімер з великою концентрацією залізорудного концентрату
 • Документ
  Вплив мікрокліматичних параметрів на аероіонізацію повітря виробничого середовища
  (КНУБА, 2018) Глива, В. А.; Левченко, Л. О.; Панова, О. В.; Тихенко, О. М.
  Представлені результати спільної дії негативних аероіонів при різних значеннях відносної вологості і відстаней від джерела іонізації у робочих приміщеннях. Запропоновано методи нормалізації та підтримки на нормативному рівні стабільної концентрації аероіонів в повітрі з урахуванням дії технічних засобів у робітничому середовищі.
 • Документ
  Розрахункове та експериментальне визначення ефективності електромагнітного екранування
  (2015-06-12) Панова, О. В.; Азнаурян, І. О
  Впровадженню організаційно-технічних заходів зі зниження рівнів електромагнітних полів екрануванням повинне передувати визначення припустимого внеску у коефіцієнти екранування поглинання та відбиття електромагнітної хвилі екраном. Необхідна товщина електромагнітного екрана визначається розрахунковими методами з урахуванням мінімального коефіцієнта 7 екранування. Це обумовлене необхідністю збереження прийнятного якості бездротового зв’язку. Доцільно використовувати композитні електромагнітні екрани, які крім керованих захисних властивостей мають малі коефіцієнти відбиття, що дозволяє уникати підвищення рівнів електромагнітних полів у небажаних напрямках. При використанні електромагнітних екранів обмежених розмірів, слід враховувати дифракційні крайові ефекти, що досягається попереднім моделюванням просторових розподілів полів навколо екранів.
 • Документ
  Сучасні підходи до моделювання просторових змін геомагнітного поля у будівлях та спорудах
  (Управляння розвитком складних систем. Збірник наукових праць., 2015) Запорожець, О. І.; Клапченко, В. І.; Левченко, Л. О.; Панова, О. В.
  Досліджено зниження рівня геомагнітного поля у будівлях. Виявлено, що ослаблення геомагнітного поля залежить від загальної маси та просторового розташування феромагнітних елементів конструкцій. Для цілей прогнозування аномалій геомагнітного поля у будівлях на стадії проектування та будівництва доцільне використання моделювання просторових розподілів магнітних полів у приміщеннях.