Вип. 31

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 39
 • Документ
  Качество современного городского жилища 3. Ненормированные показатели качества квартир. Отношение нежилой площади к жилой
  (КНУБА, 2008) Яблонская, Анна Дмитриевна
  В статті розглядаються питання визначення рівня комфортності сучасних помешкань по показнику відношення нежитлової площі до житлової.
 • Документ
  Визначення положення ліфтової шахти стереофотограмметричним методом
  (КНУБА, 2008) Шульц, Роман Володимирович; Дем'яненко, Роман Анатолійович
  В роботі запропоновано нову технологію визначення положення ліфтової шахти з використанням наземного стереофотограмметричного знімання. Зроблено пропозиції стосовно використання запропонованої технології при виконанні інженерно-геодезичних робіт під час будівництва споруд високої етажності.
 • Документ
  Визначення деформацій підпірних стінок при будівництві метрополітену
  (КНУБА, 2008) Шульц, Р. В.; Чмчян, Т. Т.; Білоус, М. В.
  В роботі запропоновано технологію визначення просторових переміщень підпірних стінок з використанням електронних тахеометрів та розроблено методику обробки результатів спостережень.
 • Документ
  Японські курганні поховання як джерело інформації про архітектуру епохи Кофун
  (КНУБА, 2008) Шевцова, Галина Вікторівна
  Стаття заповнює для вітчизняних фахівців інформаційний пробіл щодо історії розвитку японської архітектури епохи курганів (300-710 рр.) і базується на особистому досвіді автора, який впродовж багатьох років займається розкопками та вивченням давньої японської архітектури. Дослідження присвячене ролі іконографічних матеріалів з розкопів курганних поховань Японії (як то глиняні моделі будинків, зображення на бронзових дзеркалах та дзвонах, тощо) для вивчення історії архітектури даного періоду, що надають японськім фахівцям значний відсоток інформації про архітектуру доби. Особливо наголошується, що не дивлячись на наявність в Україні схожих джерел інформації (як то глиняні моделі трипільських будинків, тощо), вітчизняна архітектурна наука їх практично не використовує.
 • Документ
  Визначення точності геодезичних робіт при будівництві та експлуатації прогінних конструкцій мостових переходів
  (КНУБА, 2008) Чибіряков, Валерій Кузьмич; Старовєров, Володимир Сергійович; Адаменко, Олександр Вікторович
  В статті наведені основні принципи визначення точності інженерно - геодезичних робіт під час будівництва прогінних конструкцій мостового переходу, використовуючи дані про роботу споруди та її напружено- деформований стан. Розрахунок виконується за умови, що додаткові напруги, що виникають в конструкції від похибок збирання конструкції, не повинні суттєво впливати на її стійкість.
 • Документ
  Еколого-містобудівне регулювання стану повітряного басейну сучасного міста
  (КНУБА, 2008) Устінова, Ірина Ігорівна
  Розглянуто еколого-містобудівні аспекти регулювання стану повітряного басейну сучасного міста.
 • Документ
  Варианты решения стабилизации оползневых склонов Пейзажной аллеи Киева
  (КНУБА, 2008) Усаковский, Сергей Борисович
  Для стабилизации оползневого склона Пейзажной аллеи Києва предложены подпорные стены в виде габионов, а также конструкция подземного паркинга, который одновременно является подпорной стеной.
 • Документ
  Математична модель управління процесом сталого регіонального розвитку
  (КНУБА, 2008) Турчанінова, Людмила Іванівна; Мартиненко-Демянчук, С. В.
  Будується модель системи управління процесами сталого регіонального розвитку за типом адаптивної системи з ідентифікатором, що базується на економіко-математичній моделі регіонального розвитку.
 • Документ
  Обгрунтування розробки методики оцінки і вибору опорядження інтер'єрів та екстер'єрів будівель
  (КНУБА, 2008) Самойлович, Валентин Васильович
  Розглянуті особливості наукових методів оцінки якості продукції, висвіт¬лені основні принципи методики кількісної і якісної оцінки і вибору опоря¬дження інтер’єрів і екстер’єрів будівель, яка розроблена на кафедрі архітектур¬ної кваліметрії університету.
 • Документ
  Трансформація змісту діяльності генпідрядника в інвестиційному процесі - передумова адаптації процесів організації будівництва до євростандартів
  (КНУБА, 2008) Тугай, Олексій Анатолійович
  Викладено формально-аналітичні та організаційні основи позиціонування будівельно-інжинірингових фірм на будівельному ринку як передумови адаптації процесів організації будівництва до євростандартів. Доведено переваги зміни функцій зазначених фірм в інвестиційному процес - від функцій виключно інжинірингу до нової якості - генерального підрядника нового типу, що відповідає перед інвестором за проміжні та підсумкові результати впровадження будівельного проекту.
 • Документ
  Зміст та структура прикладного програмного комплексу "Адаптація організації будівництва до євростандартів" та його впровадження в практику будівництва
  (КНУБА, 2008) Тугай, Олексій Анатолійович
  Викладено зміст та структуру програмного комплексу „Адаптація організації будівництва до евро стандартів”. Зазначений програмний продукт позиціонується як цілісний науково-практичний комплекс прийняття рішень з підготовки та організації будівництва на інноваційній основі .
 • Документ
  Архітектурна діяльність і післядипломна освіта
  (КНУБА, 2008) Товбич, Валерій Васильович
  Аналізується можливість та доцільність організації післядипломної (postgraduatid) архітектурної освіти в Україні. Її місце в системі — архітектурна діяльність, багатоступенева архітектурна освіта.
 • Документ
  Реконструкція рівнів забруднення повітря у житловому середовищі носіїв різних археологічних культур
  (КНУБА, 2008) Солуха, Борис Володимирович; Солуха, Ігор Борисович
  В статті розглянуто екологічні аспекти опалення жител - від самих примітивних до сучасних. Для попередження екологічної кризи необхідно докорінно змінити сучасні технології: перейти з соціально-технологічного шляху розвитку на соціально-екологічний.
 • Документ
  Зовнішнє освітлення міст України (історія, сучасність, майбутнє)
  (КНУБА, 2008) Рейцен, Євген Олександрович
  Висвітлюється історія, сучасний стан і майбутнє зовнішнього освітлення міст України та роль кафедри міського будівництва КНУБА(КІБІ) у цих питаннях. Матиме продовження в наступному випуску збірника.
 • Документ
  Дослідження операцій в містобудівництві (Досвід кафедри міського будівництва КНУБА)
  (КНУБА, 2008) Рейцен, Євген Олександрович
  Подається досвід кафедри міського будівництва КНУБА за період з 1969 по 1974 рік, коли викладався курс "Містобудівне програмування", в якому висвітлювались методи дослідження операцій і їх застосування при вирішенні різних задач у містобудуванні.
 • Документ
  Архитектурный экфрасис Марциала. К постановке проблемы практического применения в архитектуроведении идио-номографического метода
  (КНУБА, 2008) Пучков, Андрей Александрович
  На примере корпуса эпиграмм Марциала предложена и обоснована постановка проблемы практического применения в архитектуроведении идио- номографического метода. Обследованы стихи, посвященные Паррасийскому дворцу императора Домициана в Риме и загородной усадьбе Марциала в Номенте.
 • Документ
  Насиченість та розміщення на міських територіях пунктів заправки водою прибиральних машин
  (КНУБА, 2008) Приймаченко, Олексій Віталійович
  Викладені заходи дозволяють підвищити ефективність технологічного процесу очищення дорожнього покриття, зменшити потребу в прибиральній техніці.
 • Документ
  Експропріація у Франції
  (КНУБА, 2008) Петраковська, Ольга Сергіївна; Лізунова, Аліна Петрівна; Гузченко, Юлія Миколаївна
  Французьке законодавство вернуло до життя класичну римську концепцію, яка намагалася розглядати право власності, як ексклюзивне і повне, на відміну від феодального погляду, який поділив право власності на різні особливі права.
 • Документ
  Особливості організації навчання іноземних мов аспірантів немовних спеціальностей
  (КНУБА, 2008) Махиня, Антоніна Андріївна
  Розглянуто деякі особливості організації навчання іноземних мов аспірантів згідно з програмою аспірантського курсу та загальноєвропейськими рекомендаціями мовної освіти. Приділяється увага значенню та функції підручника та доцільності його використання для організації навчання аспірантів. Автором розглядаються вимоги до викладача та особливості його роботи для підвищення результативності та ефективності підготовки аспірантів з іноземних мов.
 • Документ
  Визначення варіантів поділу садибних житлових будинків та земельних ділянок
  (КНУБА, 2008) Лісниченко, Сергій Васильович
  В статті викладено основні принципи процедури поділу (визначення порядку користування) садибних житлових будинків та земельних ділянок.