Вип. 31

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/165

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 39
 • Документ
  Качество современного городского жилища 3. Ненормированные показатели качества квартир. Отношение нежилой площади к жилой
  (КНУБА, 2008) Яблонская, Анна Дмитриевна
  В статті розглядаються питання визначення рівня комфортності сучасних помешкань по показнику відношення нежитлової площі до житлової.
 • Документ
  Визначення положення ліфтової шахти стереофотограмметричним методом
  (КНУБА, 2008) Шульц, Роман Володимирович; Дем'яненко, Роман Анатолійович
  В роботі запропоновано нову технологію визначення положення ліфтової шахти з використанням наземного стереофотограмметричного знімання. Зроблено пропозиції стосовно використання запропонованої технології при виконанні інженерно-геодезичних робіт під час будівництва споруд високої етажності.
 • Документ
  Визначення деформацій підпірних стінок при будівництві метрополітену
  (КНУБА, 2008) Шульц, Р. В.; Чмчян, Т. Т.; Білоус, М. В.
  В роботі запропоновано технологію визначення просторових переміщень підпірних стінок з використанням електронних тахеометрів та розроблено методику обробки результатів спостережень.
 • Документ
  Японські курганні поховання як джерело інформації про архітектуру епохи Кофун
  (КНУБА, 2008) Шевцова, Галина Вікторівна
  Стаття заповнює для вітчизняних фахівців інформаційний пробіл щодо історії розвитку японської архітектури епохи курганів (300-710 рр.) і базується на особистому досвіді автора, який впродовж багатьох років займається розкопками та вивченням давньої японської архітектури. Дослідження присвячене ролі іконографічних матеріалів з розкопів курганних поховань Японії (як то глиняні моделі будинків, зображення на бронзових дзеркалах та дзвонах, тощо) для вивчення історії архітектури даного періоду, що надають японськім фахівцям значний відсоток інформації про архітектуру доби. Особливо наголошується, що не дивлячись на наявність в Україні схожих джерел інформації (як то глиняні моделі трипільських будинків, тощо), вітчизняна архітектурна наука їх практично не використовує.
 • Документ
  Визначення точності геодезичних робіт при будівництві та експлуатації прогінних конструкцій мостових переходів
  (КНУБА, 2008) Чибіряков, Валерій Кузьмич; Старовєров, Володимир Сергійович; Адаменко, Олександр Вікторович
  В статті наведені основні принципи визначення точності інженерно - геодезичних робіт під час будівництва прогінних конструкцій мостового переходу, використовуючи дані про роботу споруди та її напружено- деформований стан. Розрахунок виконується за умови, що додаткові напруги, що виникають в конструкції від похибок збирання конструкції, не повинні суттєво впливати на її стійкість.
 • Документ
  Еколого-містобудівне регулювання стану повітряного басейну сучасного міста
  (КНУБА, 2008) Устінова, Ірина Ігорівна
  Розглянуто еколого-містобудівні аспекти регулювання стану повітряного басейну сучасного міста.
 • Документ
  Варианты решения стабилизации оползневых склонов Пейзажной аллеи Киева
  (КНУБА, 2008) Усаковский, Сергей Борисович
  Для стабилизации оползневого склона Пейзажной аллеи Києва предложены подпорные стены в виде габионов, а также конструкция подземного паркинга, который одновременно является подпорной стеной.
 • Документ
  Математична модель управління процесом сталого регіонального розвитку
  (КНУБА, 2008) Турчанінова, Людмила Іванівна; Мартиненко-Демянчук, С. В.
  Будується модель системи управління процесами сталого регіонального розвитку за типом адаптивної системи з ідентифікатором, що базується на економіко-математичній моделі регіонального розвитку.
 • Документ
  Обгрунтування розробки методики оцінки і вибору опорядження інтер'єрів та екстер'єрів будівель
  (КНУБА, 2008) Самойлович, Валентин Васильович
  Розглянуті особливості наукових методів оцінки якості продукції, висвіт¬лені основні принципи методики кількісної і якісної оцінки і вибору опоря¬дження інтер’єрів і екстер’єрів будівель, яка розроблена на кафедрі архітектур¬ної кваліметрії університету.
 • Документ
  Трансформація змісту діяльності генпідрядника в інвестиційному процесі - передумова адаптації процесів організації будівництва до євростандартів
  (КНУБА, 2008) Тугай, Олексій Анатолійович
  Викладено формально-аналітичні та організаційні основи позиціонування будівельно-інжинірингових фірм на будівельному ринку як передумови адаптації процесів організації будівництва до євростандартів. Доведено переваги зміни функцій зазначених фірм в інвестиційному процес - від функцій виключно інжинірингу до нової якості - генерального підрядника нового типу, що відповідає перед інвестором за проміжні та підсумкові результати впровадження будівельного проекту.