Вип. 98

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/232

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Варіаційно-сплайновий метод в задачах дослідження осесиметричних коливань п’єзокерамічних тіл
  (КНУБА, 2017) Безверхий, О. І.; Григор’єва, Л. О.
  На основі варіаційного принципу Гамільтона-Остроградського і сплай апроксимацій по одній координаті рівняння гармонійних осесиметричних електропружних коливань в циліндричних координатах зведено до системи звичайних диференціальних рівнянь. Отримана крайова задача розв’язується методом дискретної ортогоналізації. Запропонована методика дозволяє ефективно досліджувати гармонійні коливання п'єзокерамічних тіл циліндричної форми при довільних граничних умовах. Визначено резонансні частоти радіально поляризованого порожнистого циліндра з п'єзокераміки PZT-4, досліджено його динамічний електромеханічний стан при моногармонічному електричному навантаженні.
 • Документ
  Визначення g-iнтеграла на основі обчислення інваріантних об’ємних інтегралів методом реакцій
  (КНУБА, 2017) Шкриль, О. О.
  На основі обчислення інваріантних об’ємних інтегралів методом реакцій, розроблено метод визначення параметра Гріффітца G в дискретних моделях методу скінченних елементів (МСЕ). Розв’язані тестові задачі. Отримані результати підтверджують ефективність методики.
 • Документ
  Застосування інформаційних технологій при викладанні будівельної механіки
  (КНУБА, 2017) Баженов, В. А.; Шишов, О. В.
  Стаття присвячена огляду оригінальних програмних засобів, які розроблено на кафедрі будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА), і протягом багатьох років використовуються у навчальному процесі.
 • Документ
  Застосування методик прогнозування пружних характеристик композитного матеріалу в скінченноелементній моделі оболонки неоднорідної структури
  (КНУБА, 2017) Баженов, В. А.; Кривенко, О. П.
  Розглянуто методику врахування у скінченноелементній моделі оболонки неоднорідної структури мікромеханічних параметрів складових композитного матеріалу, що армований односпрямованими волокнами. Визначення ефективних характеристик матеріалу реалізується за структурними параметрами його компонентів на основі відомих методик прогнозування пружних сталих для даної моделі композитного матеріалу. Наведено результати чисельних досліджень багатошарової композитної панелі з використанням різних мікромеханічних методик.
 • Документ
  Дослідження напруженого стану зварного ротору на основі моментної схеми МСЕ
  (КНУБА, 2017) Пискунов, С. О.; Гуляр, О. І.; Максимюк, Ю. В.; Мицюк, С. В.; Сизевич, Б. І.
  В статті проведено визначення напружено-деформованого стану зварного ротору складної форми і вивчення характеру його зміни в процесі навантаження в результаті розвитку пластичного деформування.
 • Документ
  Стохастична стійкість параметричних коливань гіперболічного параболоїда
  (КНУБА, 2017) Ворона, Ю. В.; Лук’янченко, О. О.; Костіна, О. В.
  Досліджена стохастична стійкість параметричних коливань гіперболічного параболоїда при дії дельта-корельованого стохастичного навантаження у середньому на основі моментних функцій фазових координат другого порядку. Система диференціальних рівнянь першого марківського наближення для других моментів зі сталими коефіцієнтами отримана за допомогою функціонального підходу, методу скінченних елементів та асимптотичного методу, що базується на розкладанні статистичних характеристик розв’язків динамічної задачі за малим параметром. Виконано якісний аналіз режимів стохастичних параметричних коливань гіперболоїда при дії поверхневого тиску за допомогою прямого методу чисельного інтегрування Рунге-Кутти четвертого порядку та характеристичних показників Хілла. Визначені області динамічної нестійкості гіперболічного параболоїда та критичні значення стохастичного навантаження.
 • Документ
  Аналіз власних коливань оболонок неоднорідної структури з використанням редукованої скінченноелементної моделі
  (КНУБА, 2017) Кривенко, О. П.; Легостаєв, А. Д.; Гречух, Н. А.
  Запропоновано алгоритм дослідження динамічних характеристик неоднорідних оболонок з використанням редукованої скінченно-елементної моделі, що побудована за методом базисних вузлів. Ефективність розробленого методу продемонстровано на прикладі визначення власних коливань циліндричної консольної панелі.