Вип. 5

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/4511

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Експериментальні дослідження багато порожнистих монолітних плит перекриття
  (КНУБА, 2019) Кріпак, В. Д.; Антонов, Р.
  Зарубіжний досвід зведення мо- нолітних залізобетонних плит перекриття з введенням в їх склад пустотоутворювачів свід- чить про значні переваги таких плит перекрить перед суцільними. Однак ряд як, об’єктивних так і суб’єктивних факторів, стримують впро- вадження цих перспективних конструкцій в практику сучасного будівництва в Україні. Од- нією з причин цього є відсутність нормативної бази для проектування подібних плит і відсут- ність теоретичних та експериментальних дос- ліджень в цьому напрямку. З огляду на це, ав- торами проведені експериментальні дослі- дження пустотної монолітної плити, яка зведе- на в умовах будівельного майданчика
 • Документ
  Методи розрахунку залізобетонних монолітних перекрить з порожнистими вкладишами
  (КНУБА, 2019) Кріпак, В. Д.; Колякова, В. М.; Скопець, В.
  Монолітні залізобетонні плити перекриття з пустотними вкладишами мають великі переваги перед традиційними суцільними. Їх використання дозволяє знизити власну вагу, зменшити навантаження каркас будівлі, збільшити прольоти, поліпшити тепло – та звукопровідність перекрить. Однак впровадження таких плит в будівництві стримується відсутністю теоретичних досліджень і необхідної нормативної бази для проектування. У статті розглядаються методи аналітичного і чисельного моделювання у МСЕ комплексах роботи плити з пустотними вкладишами. Розг- лянуто чотири можливих методи компютерного моделювання облегшеної плити перекриття з перехресними порожнинами в комбінації з повнотілими ділянками плити з використанням ПК ЛІРА-САПР. Проаналізована сходимість результатів зусиль та переміщень дослідного фрагменту плити. Показано, що найбільш аде- кватно відображає напружений та деформова- ний стан метод розрахунку 1 – моделювання перекриття плитою приведеної жорсткості. Цей метод є найбільш простим з точки зору моделювання складних архітектурних форм перекрить, має задовільну подібність результа- тів, дозволяє підбирати необхідне армування за допомогою постпроцесорів. Даний метод рекомендовано використовувати при моделюванні просторової роботи каркасу будівлі, для оцінки зусиль і необхідного армування плит перекриття, елементів каркасу та фундаментів.