Вип. 55

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 28
 • Документ
  Аналіз технологічних та конструктивних рішень реконструкції резервуарів ємністю 20–50 тис. м3
  (КНУБА, 2015) Шульга, Є. М.; Лавріненко, Л. І.
  Проведено аналіз можливості продовження терміну експлуатації резервуарів нафтопродуктів з урахуванням їх реального технічного стану та наведені конструктивні рішення реконструкції. Враховані технологічні особливості виготовлення та ремонту резервуарів як листових конструкцій.
 • Документ
  Негаразди сільського розселення України та можливі шляхи його покращення
  (КНУБА, 2015) Яценко, В. О.
  Виділено основні втрати системи сільського розселення, що призвели до її занепаду. Запропонована програма зупинення подальшої руйнації села та системи розселення в цілому.
 • Документ
  Якість життя і основні потреби мешканців в міському середовищі
  (КНУБА, 2015) Штепа, К. О.
  Окреслюється основні потреби населення, фактори і показники життєвого комфорту, види та способи їх задоволення, якість життя та міжнародний індекс щастя.
 • Документ
  Активоване фільтруюче завантаження для видалення з води сірководню при проектуванні нових та реконструкції існуючих очисних споруд питного водопостачання.
  (КНУБА, 2015) Терновцев, О. В.
  Розглянуто сучасне фільтруюче завантаження, досліджено його властивості, особливості використання, рекомендації по використанню. Модернізація очисних споруд і переведення їх на сучасний технологічний рівень у тому числі із застосуванням синтезованих нових фільтруючих завантажень дозволить значно покращити якість питної води, і як наслідок умови життєдіяльності людини.
 • Документ
  Розрахунок товстих пластин змінної товщини методом «прямих» при дії статичних та динамічних навантажень
  (КНУБА, 2015) Станкевич, А. М.; Тімофєєв, А. С.
  Інженерна практика потребує більш уточнених розрахунків елементів конструкцій, що мають вигляд товстих консольних пластин змінної товщини. Наприклад, для визначення напружень в двотаврах монорейок при дії динамічних навантажень від коліс самохідного візка кран-балки. Ранішe розрахунки виконувались для поличок як для пластин постійної товщини при зосереджених навантаженнях. Тому в процесі проектування врахування дійсної геометрії поличок і їх роботи в двотаврових балках при динамічних навантаженнях також є актуальним.
 • Документ
  Особенности монтажа металлических конструкций каркаса здания в стесненных условиях
  (КНУБА, 2015) Соловей, Д. А.; Броневицкий, А. П.
  Представлен пример практического решения снижения влияния стесненности объекта на эффективность выполнения строительных работ. Рассмотренный вариант, позволяет реализовать принятые организационнотехнологические решения на аналогичных объектах.
 • Документ
  Сучасні матеріали та методи захисту від шуму в умовах міської забудови
  (КНУБА, 2015) Семеняко, С. О.
  В сучасних умовах боротьба с шумом єсть технічно складною, комплексною, і дуже дорогою задачею. В роботі поданий аналіз інноваційних акустичних матеріалів і сучасних способів захисту від шуму в умовах міської забудови. Показано, що найбільш перспективними є звукоізоляційні матеріали, а серед засобів шумозниження, влаштування захисних екранів і посадка зелених насаджень.
 • Документ
  Дослідження розповсюдження шуму від транспортного потоку по висоті будівлі
  (КНУБА, 2015) Приймаченко, О. В.
  Побудова та аналіз моделей розповсюдження шуму по висоті. Принципи розповсюдження шуму по висоті фасаду будинку з різними показниками джерела шуму.
 • Документ
  Удосконалення системи підготовки фахівців з проблем енергоефективності у ВНЗ України будівельного профілю
  (КНУБА, 2015) Плоский, В. О.; Кошева, В. О.; Пінчук, В. С.
  Розглянута проблема підготовки фахівців будівельного профілю у ВНЗ України. Проаналізовані спеціальності та дисципліни в основних технічних ВНЗ України. Розроблені рекомендації щодо вдосконалення підготовки фахівців за напрямом «енергоефективність в будівництві» для різних спеціальностей.
 • Документ
  Гідравлічний удар в напірних каналізаційних колекторах
  (КНУБА, 2015) Павлов, Є. І.
  Розглянуто ситуації при яких може виникнути гідравлічний удар в напірних каналізаційних колекторах. Докладно описана схема виникнення зони розриву суцільності в потоці і удару, внаслідок «схлопування» потоків. Виведена залежність для знаходження підвищення тиску при гідравлічному ударі.
 • Документ
  Вплив нормативних документів на архітектуру житла в Україні.
  (КНУБА, 2015) Онофрійчук, А. В.
  Йдеться про необхідність введення нових типів житла задля задоволення потреб населення в його різноманітті. Розглянуто житлову ситуацію в країні до виникнення загальнообов’язкових будівельних норм, проаналізовано їх хронологічне виникнення і втілення в житлове будівництво. Виявлені основні недоліки цих норм, згідно яких був деформований процес формування живого механізму житла.
 • Документ
  Методологія переходу від інтегральної оцінки НДС газопроводу до визначення точності геодезичних робіт.
  (КНУБА, 2015) Нікітенко, К.О.
  Проаналізовано загальний порядок визначення напруженодеформованого стану магістрального газопроводу в ґрунтовій основі. Отримані результати стану НДС газопроводу дозволяють обґрунтовано визначити необхідну точність вимірювань і судити про стан магістрального газопроводу в цілому на момент вимірювань.
 • Документ
  Динаміка та напрямки міжнародної торгівлі України в 2014 році
  (КНУБА, 2015) Омельяненко, О. П.
  Розглянуто динаміку та напрямки міжнародної торгівлі України у 2014 році.
 • Документ
  Влияние Японии на застройку городов Китая в І половине ХХ века
  (КНУБА, 2015) Ли Шуань
  Проанализировано влияние японских архитекторов на формирование архитектуры стиля модерн в городах Китая (Циндао, Тяньцзинь, Харбин), анализируются здания японских архитекторов в стиле модерн.
 • Документ
  Стикові з'єднання збірних конструкцій та проблеми забезпечення точності монтажу каркасів будинків
  (КНУБА, 2015) Лепська, Л. А.
  Зроблений аналіз існуючих стикових з’єднань, тенденції змін конструктивних рішень стиків та встановлено наскільки ускладнились умови для методів монтажу та умови для використання існуючих засобів механізації та монтажної оснастки.
 • Документ
  Чисельне дослідження власних коливань розтягнутих оболонок утворених мінімальними поверхнями
  (КНУБА, 2015) Кошевий, О. П.; Кошевий, О. О.
  Розглянута методика чисельного дослідження власних коливань оболонок утворених мінімальними поверхнями. Вирішені тестові приклади, які підтверджують достовірність методики. Розглянутий розрахунок власних коливань оболонок з круглим в плані контуром, що має обриси у вигляді двох похилих під кутом напівеліпсів, при різних кутах нахилу контуру та різних умовах закріплення контуру.
 • Документ
  Утримання вулично-дорожньої мережі міста
  (КНУБА, 2015) Іванченко, Г. М.; Лютіков, А. А.; Чередніченко, П. П.
  Розглянуто навчальний посібник „Утримання вулично-дорожньої мережі міста“, підготовлений доцентом Київського національного університету будівництва і архітектури Приймаченко О.В. , який призначено для студентів вищих навчальних закладів освіти спеціальності 7.06001103 „Міське будівництво і господарство“ і фахівців в галузі міського комунального господарства.
 • Документ
  Система обробки води в електромагнітних полях
  (КНУБА, 2015) Журавська, Н. Є.
  Показано вплив омагниченої води в електромагнітних полях, можливості використання у виготовленні будівельних матеріалів та інших галузях життєдіяльності людини.
 • Документ
  Особлівості формування різних типів грунтів в Республіці Конго (Браззавіль)
  (КНУБА, 2015) Корнієнко, М. В.; Котова, Т. В.; Ндінга, М. Р.
  Розглянуто геологічну будову країни, показано корисні копалини Республіки Конго гідрогеологію грунтів та рослинність.
 • Документ
  Підвищення ефективності функціонування загальноміського пасажирського транспорту в середніх містах України.
  (КНУБА, 2015) Дубова, С. В.; Котенко, О. В.
  Представлені результати розрахунків пасажиропотоків та проектування маршрутної схеми на вулично-дорожній мережі м. Бориспіль Київської області. Запропонована система показників для оцінки прийнятих рішень.