Вип. 2

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/144

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Розвиток методики кількісного оцінювання енергоефективності архітектурних рішень
  (КНУБА, 2011) Шулдан, Л. О.; Бродський, М. О.; Гутник, М. Б.
  Стратегічно небезпечна для України залежність від постачання енергоносіїв з інших країн, стійка тенденція до подальшого зростання цін на них, а також стимулювання впровадження інноваційних проектів, спрямованих на скорочення енергоспоживання, збільшує актуальність та економічну перспективу пошуків архітектурних енерговдосконалень, що можуть бути застосовані у широкому діапазоні від проектування до реального будівництва та реконструкції. Проте повний спектр потенціалу енергозбереження у архітектурній практиці не використовується. Цілковито природним є питання: наскільки архітектору вдається вирішувати свою частину завдання з проектування енергоефективного будинку? Тільки якісне оцінювання результату, як улюблений прийом архітекторів, сьогодні не задовольняє замовників. Інвесторам, як і авторам архітектурних проектів, на стадії проектування важливо отримати не тільки якісну, але і об’єктивну кількісну характеристику ефективності проектних очікувань та отриманих результатів по закінченню будівництва.
 • Документ
  Методологические вопросы разработки ДСТУ-Н Б В.1.1–27:2011 «Строительная климатология»
  (КНУБА, 2011) Сергейчук, О. В.; Мартынов, В. Л.; Шитюк, В. П.; Щербакова, Е. Н.
  Данные, заложенные в нормативных документах по строительной климатологии, являются исходными параметрами для решения всех остальных задач, связанных с проектированием объектов.Поэтому очень важна достоверность климатических параметров, включаемых в нормы. Ошибки во входных параметрах сводят на нет все усилия, связанные с решением оптимизационных задач, в том числе и задач снижения энергоёмкости зданий. Еще одной проблемой при решении оптимизационных задач по энергоэффективности зданий является нехватка климатических параметров, заложенных в нормах. Восполнение необходимой климатической информации может быть осуществлено геометрическими методами на основе анализа физических закономерностей изменения во времени и в пространстве климатических параметров.
 • Документ
  Потенціал енергозбереження в житловому фонді України
  (КНУБА, 2011) Колеснік, Є. С.
  Метою даної роботи є визначення на основі існуючої статистичної інформації величини базового енергоспоживання, а також загального потенціалу енергозбереження в житловому фонді України.
 • Документ
  Температурно-погодні фактори теплопостачання
  (КНУБА, 2011) Дешко, В. І.; Шовкалюк, М. М.
  Показано актуальність та необхідність прийняття нового нормативного документу щодо розрахункових зовнішніх температур для систем теплопостачання та запропоновано внесення поправок в методику визначення класу енергоефективності для складання енергопаспорту.