Вип. 6

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/240

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Алгоритмічна послідовність узагальнених етапів виконання масштабного проекту «Комплексне вирішення проблем екології і утилізації промислово-побутових відходів на базі технології «ресайклінгу»
    (КНУБА, 2017) Купрієнко, П.; Лаповська, С.; Купрієнко, Н.
    Розроблено концепцію комплексного вирішення конкретних завдань, пов’язаних з проблемами забруднення навколишнього середовища. Основним інструментом у вирішенні цих завдань є використання наномодифікованого природного алюмосилікату при очищенні води з подальшою утилізацією відпрацьованого сорбенту, а також відходів різної природи в якості інгредієнта шихти у виробни- цтві керамічних виробів. Як приклад, приводиться алгоритмічна послідовність узагальнених етапів проведення робіт при виконанні проекту в частині очистки води. Приводиться перелік вод, що містять домішки різної природи і підлягають очистці, де ефективно працюють в якості сорбентів наносистеми на основі природних алюмосилікатів. Масштабний проект в цілому приведено у вигляді презентації і готовий до реалізації.