Алгоритмічна послідовність узагальнених етапів виконання масштабного проекту «Комплексне вирішення проблем екології і утилізації промислово-побутових відходів на базі технології «ресайклінгу»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Купрієнко, П.
Лаповська, С.
Купрієнко, Н.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблено концепцію комплексного вирішення конкретних завдань, пов’язаних з проблемами забруднення навколишнього середовища. Основним інструментом у вирішенні цих завдань є використання наномодифікованого природного алюмосилікату при очищенні води з подальшою утилізацією відпрацьованого сорбенту, а також відходів різної природи в якості інгредієнта шихти у виробни- цтві керамічних виробів. Як приклад, приводиться алгоритмічна послідовність узагальнених етапів проведення робіт при виконанні проекту в частині очистки води. Приводиться перелік вод, що містять домішки різної природи і підлягають очистці, де ефективно працюють в якості сорбентів наносистеми на основі природних алюмосилікатів. Масштабний проект в цілому приведено у вигляді презентації і готовий до реалізації.
Опис
Ключові слова
кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві, кафедра будівельних матеріалів, Алюмосилікати,, комплексне рішення,, наномодифікування,, утилізація,, керамічні вироби,, продукти водоочистки.
Бібліографічний опис
Купрієнко П. Алгоритмічна послідовність узагальнених етапів виконання маштабного проекту "Комплексне вирішення проблем екології і утилізації промислово-побутових відходів на базі технології " ресайклінгу" / П. Купрієнко, С. Лаповська, Н. Купрієнко // Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія : міжнар. наук.-виробн. журнал / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Михайло Сукач. - Київ, 2017. - №6. - С. 57-64. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання