Вип. 74

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/5927

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Розвиток планувальної структури вулично-дорожньої мережі та транспортної інфраструктури міста Чернівці
  (КНУБА, 2020) Довганюк, А. І.
  Розглянуто структуру планувальних районів тісно пов'язану з існуючою мережею вулиць та доріг; існуючою та перспективними системами громадського транспорту міста Чернівці. Основні транспортно-планувальні вузли каркасу які формуються на перетинах основних радіальних та кільцевих магістралей, в місцях стиковки основних видів громадського транспорту, на стиках виробничих та сельбищних зон, а також в межах багатофункціональних зон, в яких формується ієрархічна система громадських центрів міста, що обслуговує як жителів міста так і зони його впливу. Надана характеристика транспортної інфраструктури та магістральної мережі міста
 • Документ
  Новий метод акустично-хвильового аналізу структурно-механічних параметрів полімербетонних дорожних покриттів
  (КНУБА, 2020) Човнюк, Ю. В.; Чередніченко, П. П.; Остапущенко, О. П.; Кравчук, В. Т.; Кравченко, І. М.
  Розглянута задача відбивання поздовжніх і поперечних хвиль від межі рідини та однорідного пружного середовища полімербетонного покриття автомобільних доріг - з урахуванням, що при цьому в рідині збуджується поздовжня акустична хвиля. Оскільки розподіл енергії між падаючою, відбитою, трансформованою та збудженою хвилями визначається структурно-механічними параметрами середовищ (густиною , швидкостями поширення поздовжньої та поперечної хвиль) відповідно до коефіцієнта Пуассона, то для моделювання такого пружного середовища, як дорожній одяг, використаний матеріал, який належить до классу гетерогенних та конструктивних матеріалів під загальною назвою “ауксетики”, котрі мають від’ємний коефіцієнт Пуассона. В результаті досліджень були визначені амплітуди потенціалів відбитих та трансформованих акустичних хвиль у пружному ауксетик-середовищі та амплітуди потенціалів збудження акустичної хвилі у рідині, що покриває полімербетонне покриття дороги. Було доведено, що характер залежностей коефіцієнтів відбивання, трансформації та збудження при падінні поздовжньої та поперечної хвиль на межу поділу ауксетик-середовища та рідини залежить від коефіцієнта Пуассона та акустичних жорсткостей контактуючих середовищ. Обгрунтовані умови виникнення критичних кутів в залежності від фізичних параметрів цих середовищ. Отримані в роботі результати можна в подальшому використати для вдосконалення і уточнення інженерних методів розрахунку параметрів діагностичної апаратури, яка застосовується для визначення термопружного стану дорожнього одягу, як на стадії проектування і конструювання подібних приладів, так і в умовах їх реальної експлуатації.
 • Документ
  Методи удосконалення транспортної інфраструктури (на прикладі м. Києва)
  (КНУБА, 2020) Васильєва, Г. Ю.; Дубова, С. В.
  Розглянуто проблеми транспортної інфраструктури міста з урахуванням невпинного зростання інтенсивності руху транспортних потоків. Розроблена класифікація об’єктів транспортної інфраструктури міста. Викладені результати дослідження об’єктів транспортної інфраструктури та порівняння показників з нормативними вимогами. Наведений аналіз результатів обстеження інтенсивності руху транспортних потоків та розрахунків пропускної здатності на 92 регульованих перехрестях в м. Києві. Сформовані організаційні і реконструктивні методи удосконалення транспортної інфраструктури, що сприяють підвищенню пропускної здатності вулично-дорожньої мережі та зменшенню затримок транспорту. Узагальнені заходи з удосконалення транспортної інфраструктури міст.