Вип. 87

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/221

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Про змішану систему рівнянь типу Тимошенка коливань неоднорідних пластин
  (КНУБА, 2011) Шульга, М. О.; Тробюк, О. М.
  Змішана система рівнянь типа Тимошенка коливань неоднорідних за своїми механічними властивостями пластин змінної товщини представлена в гамільтоновій формі по просторових координатах
 • Документ
  Дослідження власних коливань товстих пластин на основі дискретно-континуальної розрахункової моделі
  (КНУБА, 2011) Чибіряков, В. К.; Жупаненко, І. В.
  Для визначення частот власних коливань нетонких пластин реалізовано алгоритм розрахунку дискретно-континуальної розрахункової моделі, що враховує інерційні властивості об’єкта дискретно, а жорсткісні – континуально.
 • Документ
  Чисельний аналіз аналітичної моделі напружено-деформованого стану короткого бруса
  (КНУБА, 2011) Чибіряков, В. К.; Смоляр, А. М.; Мірошкіна, І. В.; Чумак, В. О.
  В статті запропонована аналітично-чисельна методика визначення напружено-деформованого стану просторового тіла прямокутного поперечного перерізу. По поперечних координатах застосовуються скінченні синус- та косинус-перетворення Фур’є, а по поздовжній – узагальнений метод скінченних інтегральних перетворень. Алгебраїчні рівняння розв’язуються за методом Гауса. В статті приведені ізолінії напружено- деформованого стану короткого бруса.