Вип. 87

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/221

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Ефективність методу реакцій для призматичних тіл з поперечними тріщинами
  (КНУБА, 2011) Баженов, В. А.; Гуляр, О. І.; Пискунов, С. О.; Шкриль, О. О.; Богдан, Д. В.
  Розглянута реалізація методики визначення J-інтеграла методом реакцій в призматичних тілах з поперечними та поздовжніми тріщинами. Ефективність методики доведена на тестовій задачі про розтяг напівнескінченного тіла з напівеліптичною тріщиною. Проведено розв’язання задачі про визначення тріщиностійкості корпуса ядерного реактора з тріщиною під дією експлуатаційного навантаження.
 • Документ
  Чисельна побудова редукованих моделей стохастичних параметричних коливань пологих оболонок
  (КНУБА, 2011) Баженов, В. А.; Дехтярюк, Є. С.; Лук’янченко, О. О.; Костіна, О. В.
  Розроблений чисельний підхід до побудови редукованих моделей стохастичних параметричних коливань пологих оболонок із застосуванням методів скінченних елементів, узагальнених координат та асимптотичного методу, що заснований на розкладанні статистичних характеристик розв’язків динамічної задачі за малим параметром. Задача стійкості формулюється як задача стійкості відносно моментних функцій. За рахунок розщеплення кореляції зовнішніх впливів на пружну систему з відповідними динамічними станами отримана система лінійних автономних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами.
 • Документ
  Розвиток методу продовження за параметром для віброударних систем при моделюванні удару силою контактної взаємодії
  (КНУБА, 2011) Баженов, В. А.; Погорелова, О. С.; Постнікова, Т. Г.
  В статті викладаються теоретичні положення застосування методу продовження розв’язку за параметром для дослідження динаміки віброударних систем під дією періодичного зовнішнього навантаження. Розв‘язки рівнянь руху будуються в залежності від параметра його амплітуди. Удар моделюється нелінійною силою контактної взаємодії, яка описується законом Герца. Теоретичні викладки розроблені для двохмасових систем з двома ступнями вільності. Відмічаються переваги цього методу, які дозволяють суттєво зменшити обчислювальні витрати.