Вип. 1

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/143

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Кліматологічно-оптимальний принцип обгрунтування опору теплопередачі огороджувальної конструкції будинків
  (КНУБА, 2011) Волощук, В. А.; Фроленкова, Н. А.; Рокочинський, А. М.
  В статье, на основе байесовского подхода, представленный климатологически- оптимальный принцип определения чистого дисконтированного дохода при увеличение термического сопротивления ограждающей конструкции зданий. Предложенный подход учитывает реальное изменение и вероятностный закон распределения количества градусо-суток в многолетнем разрезе. Показано, что, в отличие от существующих подходов, где количество градусо-суток принимается постоянным, учет изменения данного параметра в многолетнем разрезе может существенно повлиять на значение экономических показателей при обосновании сопротивления теплопередачи ограждающей конструкции зданий.
 • Документ
  Визначення оптимальних параметрів утеплювача огороджувальних конструкцій енергоекономічних будівель при заданому терміні окупності
  (КНУБА, 2011) Мартинов, В. Л.
  Зараз на опалення в Україні витрачається 30% усіх паливно-енергетичних ресурсів, що споживає країна, 65% з них – на опалювання житла. При цьому енерговитрати на опалення 1 кв. м загальної площі становлять в Україні – 250-400 кВт/год. на рік, у Німеччині –180, країнах Скандинавії – 150, у будинках, споруджених із застосуванням комплексу теплозбережних технологій, енергоекономічних -–усього 60-80. Один зі шляхів розв’язання проблеми економії енерговитрат на опалення житла – використання екологічно чистих відновлюваних джерел енергії, реконструкція існуючих будівель з метою створення енергоефективних та енергоекономічних будівель, які витрачають мінімальну кількість енергії на опалення.