Вип. 51

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/4533

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Адаптивні будівлі та їх вплив на середовище
  (КНУБА, 2018) Оськіна, М. О.
  Розглядається типологія будівель і навколишнього середовища, ідея застосування методології проектування адаптивних будівель, що мають характеристики енергоефективної, параметричної та кінетичної архітектури. Встановлені автором фактори адаптації - приклад, як саме архітектура на різних рівнях проектування виступає зв‘язком між елементами урбаністики та природніми об‘єктами.
 • Документ
  Організація формування середовища і функціонального наповнення будинків для літніх людей
  (КНУБА, 2018) Кучківська, О. А.
  Житло у сучасному суспільстві повинно відповідати різноманітним соціальним, віковим і антропометричним потребам людей. На основі аналізу вітчизняного і світового досвіду проектування геріатричних центрів, виявлені основні тенденції формування функціонального простору та встановлено їх відповідність до сучасних вимог населення старшого віку.
 • Документ
  Інформаційні технології мультимедійних презентацій
  (КНУБА, 2018) Іванова, Л. С.
  Мультимедійна презентація - це ефективний спосіб подання інформації про товари і послуги, програмні продукти, проекти або технології. Мультимедіа-презентація може містити текст, графіку, звуковий і дикторський супровід, відеофрагменти і анімацію, може бути лінійною або інтерактивною. Програмні засоби для мультимедійних презентацій - це множинні інформаційні середовища, що забезпечують введення / виведення інформації різних типів в комп'ютер, комп'ютерне створення, переробку і відображення інформації різних рівнів і структури для сприйняття різними органами почуттів людини одночасно.
 • Документ
  Імплементація неокласичних тенденцій в архітектурі К. С. Алабяна: Урядовий квартал в Києві
  (КНУБА, 2018) Марковський, А. І.
  Синтез радянських та італійських тенденцій в генезисі архітектури неокласики в творчості Каро Алабяна на прикладі конкурсних проектів на забудову Урядового кварталу в Києві 1934-1935 років.
 • Документ
  Світло і колір як головна формоутворююча компонента в архітектурному образі
  (КНУБА, 2018) Кондрацька, О. І.
  В статті розглянуто ідею формотворення архітектурного образу, коли головним компонентом є система світло-колір (С+К). Ця гіпотеза підтверджується практичними доробками сучасних архітекторів, які ставили головним компонентом образу колір. В роботі пропонується розглядати такий головний компонент як взаємоузгоджену систему світла і кольору з урахуванням кількісних показників всіх складових станів і їх взаємовплив. Це дозволить формувати світло-кольоровий архітектурний образ цілеспрямовано і керовано.