Вип. 33

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/167

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 12
 • Документ
  Теоретичні проблеми архітектурно-містобудівної діяльності
  (КНУБА, 2009) Товбич, В. В.; Дюжев, С. А.
  Розглянуто сучасний стан, проблеми та тенденції у сфері архітектурно-містобудівної діяльності, проаналізовано дві групи об’єктивно-онтологічних факторів, що визначають теоретичне проблемне поле удосконалення та трансформації методологічних, професійних і організаційно-управлінських засад містобудування.
 • Документ
  Соціально-демографічні фактори і показники формування і розвитку містобудівних систем
  (КНУБА, 2009) Сингаївська, О. І.
  В статті розглядається предметна область містобудівної діяльності, її матеріальну складову - середовище (природне та антропогенне) та населення (соціум, суспільство) - мотиватор містобудівної діяльності.
 • Документ
  Визначення НДС просторового тіла методом „прямих”
  (КНУБА, 2009) Станкевич, А. М.; Шкельов, Л. Т.
  В роботі викладено методику визначення напружено деформованого стану просторового пружного тіла, яка будується на застосуванні методу прямих. В якості невідомих прийнято компоненти вектора переміщень. За умови дискретизації у двох напрямах, тримірна задача зводиться до одномірної. Прийнята періодичність зміни невідомих у напрямах дискретизації дозволяє отримати таку матрицю диференціальних рівнянь, для якої знаходиться точне аналітичне рішення.
 • Документ
  Проектування опорядження екстер’єрів будівель в різних формах міського середовища
  (КНУБА, 2009) Самойлович, В. В.
  Розглянуто питання вибору оборядження екстер’єрів будівель при проектуванні міської забудови з урахуванням умов зорового сприйняття міського інтер’єра та природно-кліматичних факторів району будівництва.
 • Документ
  Методи логістики при проектуванні і будівництві об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури
  (КНУБА, 2009) Рейцен, Є. О.; Кучеренко, Н. М.
  В роботі проведене дослідження розміщення об’єктів ДТІ у містах (на прикладі АЗС) і показана можливість підвищення ефективності їх функціонування за допомогою побудови логістичних ланцюжків при їх проектування і будівництві.
 • Документ
  Демографічні передумови реконструкції міст
  (КНУБА, 2009) Плешкановська, А. М.
  В статті охарактеризовані демографічні процеси в найбільш значущих містах України (в сучасних межах її території) за останні двісті років та розглянуті питання впливу динаміки чисельності населення міст на реконструкцію міста в цілому.
 • Документ
  Влияние легкового транспорта на транспортно-планировочные решения города
  (КНУБА, 2009) Осетрин, Н. Н.; Яковенко, К. А.
  В работе рассматриваются варианты развития улично-дорожной сети в условиях роста уровня автомобилизации.
 • Документ
  Мультиагентні технології як основа для управління містобудівними системами
  (КНУБА, 2009) Міщенко, О. Д.
  В статті розглянуто питання доцільності використання мультиагентних технологій, як перспективного напряму в області штучного інтелекту для управління містобудівними системами. Визначені особливості представлення знань в предметній області - створення онтологій. Розкрита методологія побудови онтологій.
 • Документ
  Вплив фінансово-економічної кризи на розвиток галузей містобудівної системи
  (КНУБА, 2009) Мамедов, А. М.
  В статті розглянуто моделювання впливу фінансово-економічної кризи на розвиток містобудівної системи.
 • Документ
  Основні типи житлового середовища у кварталах багатоквартирної житлової забудови (на прикладі м. Києва)
  (КНУБА, 2009) Зозуля, Ю. Л.
  В роботі проведено дослідження основних типів житлового середовища у кварталах багатоквартирної житлової забудови, організація внутрішньоквартальних «вільних просторів» у цих середовищах та їх характерні риси.