Вип. 33

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 12 з 12
 • Документ
  Теоретичні проблеми архітектурно-містобудівної діяльності
  (КНУБА, 2009) Товбич, В. В.; Дюжев, С. А.
  Розглянуто сучасний стан, проблеми та тенденції у сфері архітектурно-містобудівної діяльності, проаналізовано дві групи об’єктивно-онтологічних факторів, що визначають теоретичне проблемне поле удосконалення та трансформації методологічних, професійних і організаційно-управлінських засад містобудування.
 • Документ
  Соціально-демографічні фактори і показники формування і розвитку містобудівних систем
  (КНУБА, 2009) Сингаївська, О. І.
  В статті розглядається предметна область містобудівної діяльності, її матеріальну складову - середовище (природне та антропогенне) та населення (соціум, суспільство) - мотиватор містобудівної діяльності.
 • Документ
  Визначення НДС просторового тіла методом „прямих”
  (КНУБА, 2009) Станкевич, А. М.; Шкельов, Л. Т.
  В роботі викладено методику визначення напружено деформованого стану просторового пружного тіла, яка будується на застосуванні методу прямих. В якості невідомих прийнято компоненти вектора переміщень. За умови дискретизації у двох напрямах, тримірна задача зводиться до одномірної. Прийнята періодичність зміни невідомих у напрямах дискретизації дозволяє отримати таку матрицю диференціальних рівнянь, для якої знаходиться точне аналітичне рішення.
 • Документ
  Проектування опорядження екстер’єрів будівель в різних формах міського середовища
  (КНУБА, 2009) Самойлович, В. В.
  Розглянуто питання вибору оборядження екстер’єрів будівель при проектуванні міської забудови з урахуванням умов зорового сприйняття міського інтер’єра та природно-кліматичних факторів району будівництва.
 • Документ
  Методи логістики при проектуванні і будівництві об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури
  (КНУБА, 2009) Рейцен, Є. О.; Кучеренко, Н. М.
  В роботі проведене дослідження розміщення об’єктів ДТІ у містах (на прикладі АЗС) і показана можливість підвищення ефективності їх функціонування за допомогою побудови логістичних ланцюжків при їх проектування і будівництві.
 • Документ
  Демографічні передумови реконструкції міст
  (КНУБА, 2009) Плешкановська, А. М.
  В статті охарактеризовані демографічні процеси в найбільш значущих містах України (в сучасних межах її території) за останні двісті років та розглянуті питання впливу динаміки чисельності населення міст на реконструкцію міста в цілому.
 • Документ
  Влияние легкового транспорта на транспортно-планировочные решения города
  (КНУБА, 2009) Осетрин, Н. Н.; Яковенко, К. А.
  В работе рассматриваются варианты развития улично-дорожной сети в условиях роста уровня автомобилизации.
 • Документ
  Мультиагентні технології як основа для управління містобудівними системами
  (КНУБА, 2009) Міщенко, О. Д.
  В статті розглянуто питання доцільності використання мультиагентних технологій, як перспективного напряму в області штучного інтелекту для управління містобудівними системами. Визначені особливості представлення знань в предметній області - створення онтологій. Розкрита методологія побудови онтологій.
 • Документ
  Вплив фінансово-економічної кризи на розвиток галузей містобудівної системи
  (КНУБА, 2009) Мамедов, А. М.
  В статті розглянуто моделювання впливу фінансово-економічної кризи на розвиток містобудівної системи.
 • Документ
  Основні типи житлового середовища у кварталах багатоквартирної житлової забудови (на прикладі м. Києва)
  (КНУБА, 2009) Зозуля, Ю. Л.
  В роботі проведено дослідження основних типів житлового середовища у кварталах багатоквартирної житлової забудови, організація внутрішньоквартальних «вільних просторів» у цих середовищах та їх характерні риси.
 • Документ
  Містобудівні фактори, що впливають на розвиток системи технічного обслуговування індивідуального автотранспорту в містах
  (КНУБА, 2009) Петруня, О. М.
  В статті представлена характеристика основних критеріїв, що впливають на розміщення СТО в місті (на прикладі м. Києва)., з точки зору містобудівного фактору. Відповідно до існуючої класифікації визначена кількість міських СТО залежно від характеру наданих послуг. На основі проведених досліджень, розроблені можливі варіанти вирішення проблеми розміщення об'єктів даного виду обслуговування в місті.
 • Документ
  Актуальні проблеми теорії та методології містобудівних досліджень
  (КНУБА, 2009) Дьомін, М. М.
  В статті розглядаються питання теорії та методології сучасного містобудування, еволюції професійних поглядів на цілі та задачі, склад та зміст містобудівної діяльності, та комплексу проектно-планувальних робіт.