Вип. 28

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/258

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Дослідження ефективності знезалізнення води в присутності магнетиту та модифікованої магнетитом полімерної смоли
  (КНУБА, 2017) Твердохліб, М. М.; Гомеля, М. Д.
  Розроблено метод синтезу сорбенту-каталізатору для видалення сполук заліза із природних вод на основі магнетиту. Вивчено його властивості та способи стабілізації. Показано, що ефективність вилучення іонів заліза залежить від концентрації розчину, дози сорбенту та часу контакту. Установлено, що адсорбційна ємність магнетиту зростає із зростанням вмісту заліза, при цьому зменшується ступінь вилучення іонів заліза.
 • Документ
  Визначення сорбціїної здатност іоніту при вилученні іонів міді з води
  (КНУБА, 2017) Гомеля, М. Д.; Іванов, В. П.; Камаєв, В. С.; Марущак, Ю. А.
  Приведено результати досліджень по впливу іонів жорсткості на обмінну ємність слабокислотного катіоніту DOWEX-MAK-3 на прикладі іонів міді з розчинів у дистильованій та водопровідній воді. Встановлено залежність ємності іоніту по іонах міді від концентрації розчинів і від співвідношення концентрації іонів міді та іонів жорсткості. Визначено залежність рН середовища та лужності води, пропущеної через іоніт, від форми, об'єму іоніту та витрати води. Показана ефективна десорбція іонів міді в кислому середовищі.
 • Документ
  Оцінка ефективності коагулянтів при очищенні води від сполук урану
  (КНУБА, 2017) Гомеля, М. Д.; Крисенко, Т. В.
  В роботі приведено оцінку ефективності алюмінієвих коагулянтів на процес вилучення сполук урану з води. Досліджено залежність ступеня очищення модельного розчину шахтної води від урану в залежності від типу і дози коагулянту. Визначено умови ефективного очищення води від сульфатів і сполук урану методом вапнування.
 • Документ
  Вплив іонів жорсткості та взаємний вплив іонів важких металів на ефективність їх сорбції на катіоніті
  (КНУБА, 2017) Гомеля, М. Д.; Трохименко, Г. Г.; Глушко, О. В.
  В роботі приведені результати досліджень сумісного іонообмінного вилучення іонів важких металів ( кадмію, нікелю, цинку та міді) з розчинів сульфатів даних металів сильнокислотним катіонітом КУ-2-8. Досліджено вплив концентрації іонів жорсткості, лужності та початкової концентрації іонів важких металів на перебіг процесів їх сорбції на катіоніті КУ-2-8. Вивчено процеси регенерації катіоніту від суміші катіонів важких металів розчином сірчаної кислоти.
 • Документ
  Спосіб очистки стічних вод від іонів міді з використанням водорозчинного поліелектроліту та фероціаніду калію
  (КНУБА, 2017) Гомеля, М. Д.; Терещенко, О. М.; Мельниченко, Є. В.
  Наведено результати досліджень щодо визначення оптимальних умов застосування методу комплексоутворення / ультрафільтрації для очищення стічних вод від важкого металу міді з використанням фероціаніду калію і водорозчинного поліелектроліту. Експериментально доведено ефективність даного методу. Показано, що використання фероціаніду калію для модифікації полікатіоніта збільшує ступінь вилучення йонів міді.