Вип. 83

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/217

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень в хрестоподібних зразках при їх одновісному та двовісному розтязі
  (КНУБА, 2009) Шкриль, О. О.
  Розглянута методика обчислення коефіцієнтів інтенсивності напружень прямим методом і методом піддатливості в дискретних моделях МСЕ. Побудовані графіки Ктарировки для хрестоподібних зразків з отвором та без отвору, при їх одновісному та двовісному розтязі
 • Документ
  Аналіз динамічної реакції пілона при стохастичному вітровому навантаженні
  (КНУБА, 2009) Гончаренко, М. В.; Гусар, П. П.
  Досліджується вплив стохастичного характеру вітрового навантаження на коливання пластинчато-стрижневої конструкції. Вітрове навантаження представляється сумою двох складових: усталеного тиску і пульсаційної складової, яка описується за допомогою спектра Давенпорта. Дослідження сукупності реалізацій замінюється дослідженням однієї достатньо довгої реалізації. На основі методу статистичного моделювання будується реалізація випадкового процесу. Графік коливань системи будується як сума гармонічних коливань різної частоти з відповідною інтенсивністю і стохастичною початковою фазою
 • Документ
  Перетворення фронтів розривних хвиль в трансверсально–ізотропних середовищах зі змінними параметрами пружності
  (КНУБА, 2009) Іванченко, Г. М.; Заєць, Ю. О.
  Розглядається задача про перебудову плоскої розривної хвилі в неоднорідному трансверсально-ізотропному середовищі. На основі променевого методу виведені розв’язувальні рівняння. Досліджено залежність форми променів і фронтів від зміни параметрів пружності
 • Документ
  Обчислення коефіцієнта інтенсивності напружень в нестаціонарних задачах динаміки просторових тіл на основі енергетичного підходу
  (КНУБА, 2009) Солодей, І. І.; Вабіщевич, М. О.; Гуляр, О. І.; Сахаров, О. С.
  Розглянута методика визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень при використанні J – інтеграла для тіл з тріщинами, що знаходяться під дією динамічного навантаження. Проведено узагальнення метода реакцій для обчислення J – інтеграла на задачі динаміки. На основі тестових досліджень отримані параметри вірогідності та ефективності запропонованого підходу.
 • Документ
  Методика чисельного дослідження коливань масивних елементів конструкцій з тріщинами
  (КНУБА, 2009) Ворона, Ю. В.; Геращенко, О. В.
  Розглядається чисельна методика дослідження гармонічних коливань пружних масивних елементів конструкцій з тріщинами. Проведена регулярізація і вказано спосіб обчислення гіперсингулярного граничного інтегралу, який входить до складу інтегрального представлення для напружень. Розв’язана тестова задача про динамічне навантаження пружного простору, послабленого круговою тріщиною
 • Документ
  Програмне забезпечення для тестування в автономному режимі рівня знань з будівельної механіки
  (КНУБА, 2009) Баженов, В. А.; Шишов, О. В.
  Пропонується програмне забезпечення, призначене для тестування в автономному режимі знань та умінь студентів у галузі будівельної механіки стержневих систем
 • Документ
  Дослідження процесу континуального руйнування ротора парової турбіни з дефектом в умовах повзучості
  (КНУБА, 2009) Баженов, В. А.; Пискунов, С. О.; Остапенко, Р. М.
  На основі напіваналітичного методу скінчених елементів проведено дослідження процесу накопичення пошкоджень і розвитку зони континуального руйнування ротора з початковим дефектом в умовах повзучості. Показано, що зона континуального руйнування поширюється в межах поперечного перерізу ротора і набуває вигляду напівеліптичної тріщини